EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 01.03.2011                                                        Toplantı Sayısı: 4

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 01.03.2011 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Gündemde bulunan ve henüz görüşülmeyen "Ege Üniversitesi Biyomik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması teklifinin gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  3-

Üniversitemizde Orman Fakültesi kurulmasına dair görevlendirilen Komisyonun yaptığı çalışmalar ve bu komisyonun anılan Fakülte ile ilgili olan mevcut Fakültelerimiz öğretim üyeleriyle yapılan görüşmeler hakkında komisyon tarafından açıklama yapıldı. Söz alan Senato Üyeleri, teklifin lehinde konuşmalar yaparak Ege Üniversitesine bağlı Orman Fakültesi kurulmasını desteklediklerini belirttiler.

Açıklamalarda, fakülte misyonunun biyosferin sağlığını gözeten, orman alanlarında yaşayan insanlarının refah seviyesini yükseltmeyi düşünen ve minimum orman kaynağından maksimum verimlilik elde etmeyi hedefleyen liderler yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda kurulacak fakültenin, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu, bu bağlı olarak uluslararası akreditasyonunu tamamlamış, öğrencileri, mezunları ve toplum ile bütünleşen, fakültenin ilgi alanına giren bütün disiplinlerde, yüksek akademik formasyona sahip ve AR-GE projeleri yürütebilecek niteliklerde öğretim üyesine sahip, öğretim üyeleriyle uyumlu çalışabilecek niteliklerde araştırma görevlisi kadrosuna ve rutin laboratuar hizmetlerinin yanı sıra AR-GE konusunda destek verebilecek teknik elemanlarla donatılmış, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile kurumsal bağ kuran, bölgemiz ve ülkemizin diğer üniversiteleriyle AR-GE işbirliğini geliştiren, yaşam kalitesine katkı yapacak AR-GE etkinliklerinde başarılı olmak için; özel ihtisas laboratuarları kurarak bölge ve ülke sanayicisinin AR-GE taleplerine cevap veren, bölgemize ve ülkemiz sanayicisine yönelik TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği ve diğer yabancı kaynak destekli projeler yapan, eğitime ve AR-GE konularına katkı sağlayabilen, yurt içi ve yurt dışı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla sürdürülebilir işbirliği geliştiren, Bayındır' da kurulması düşünülen fakülte için eğitim ve uygulama alanlarının ilçe kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından karşılayan,bir yapılanma göstereceği, anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Orman Fakültesi'nin İzmir'in Bayındır İlçesi'nde kurulmasına,Teklifin hazırlanan dosya ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliği ile karar verildi ( 43  iştirak).


EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 01.03.2011                                                        Toplantı Sayısı: 4

Karar  4-

 

Eczacılık Fakültesi'nde 5 yıllık eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ne şekilde diploma düzenlenmesi gerektiği konusundaki, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24.02.2011 gün ve 1282 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eczacılık Fakültesi'nde hazırlanan diplomaların ne şekilde olması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı dikkate alınarak Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'a  yetki verilmesine karar verildi.