EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :01.06.2010                                                Toplantı Sayısı: 12

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 01.06.2010 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Atık Komisyonu çalışmaları ile ilgili toplantı yapılacağı ilgililerin katılması gerektiği,

-Üniversitelerarası Kurul'un intihallerle ilgili duyurusunun, öğretim elemanlarına duyurulduğu,

-Yayınlar konusunda Üniversitemizin istatistiksel durumu,

-TÜBİTAK projeleri ile ilgili,

-Doçentlik sınav komisyonları ile ilgili gelen yazı,

-ADEK ve İDEK toplantı tutanaklarının gönderildiği,

-Urla'da yapılan bu toplantı hakkında Urla Belediye Başkanı ile görüştüğü,

konularında bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Leeds Metropolitan Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince, Çift ve/veya Ortak Diploma Programı lisans programının, 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yeralması gereken metin ile ilgili görüş okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :01.06.2010                                                Toplantı Sayısı: 12

Karar 4-

Üniversitemiz Senatosunun 06.04.2010 gün ve 10/2 sayılı kararıyla kabul edilen "Pedagojik Formasyon Yönergesi"ne Pedagojik Formasyon eğitimini almak isteyen, Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu (Ebelik-Hemşirelik-Sağlık Memurluğu ile Beslenme ve Diyetetik) ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu öğrencilerin de eklenmesine dair teklifler okundu. Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın olumlu yazısı incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin de "Pedagojik Formasyon eğitimi" almaları için, ilgili okulların Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi'ne ilave edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca; 2009/2010 öğretim yılı yaz döneminde , Mühendislik, Fen, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans yaz okulu dersleri açılmasına dair teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülteler ve Yüksekokulu'nun teklifleri doğrultusunda 2009/2010 öğretim yılı yaz döneminde "Yaz Okulu" açılmasına, karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi'nde 1995 yılında kurulmuş bulunan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde "Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı" kurulması ; anılan bölüme 2010/2011 eğitim öğretim yılında 25 öğrenci alınmasına dair, Dekanlık teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde "Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı" açılmasına, ve  2010/2011 eğitim öğretim yılında 25 öğrenci alınmasına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :01.06.2010                                                Toplantı Sayısı: 12

 

Karar 7-

 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi'nde "Antropoloji" bölümü açılması ve bölüm altında "Fiziki Antropoloji" ve "Sosyal Antropoloji" anabilim dallarının kurulmasına dair, Edebiyat Fakültesi Dekanlığının teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. ve 16.maddeleri uyarınca, Edebiyat Fakültesi'nde "Antropoloji" bölümü açılması ve bölüm altında "Fiziki Antropoloji" ve "Sosyal Antropoloji" anabilim dallarının kurulmasına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, karar verildi.