EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 01.11.2011                                                        Toplantı Sayısı: 20

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 01.11.2011 Salı günü saat 13:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

 

-Eğitim Fakültesi Kültür Salonunun açılışı yapılarak emeği geçenlere plaket verildi.

Sözalan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Eğitim Fakültesi´nin bugüne geçişinde emeği geçen önceki dekan ve yeni dekana teşekkür etti.

-Van depremi ile ilgili bilgi vererek, Üniversite Akut heyetine teşekkür etti ve takdir yazılarını verdi.

-Üniversitemize büyük ödül kazandıran Bologna ekibine teşekkür ederek, Sayın Prof.Dr.Süheyda ATALAY´a ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ´ye teşekkür plaketi takdim etti.

-24.10.2011 tarihli Resmi Gazete´de Hemşirelik Yüksekokulu´nun Fakülteye dönüştürüldüğünü, dekan ataması gerçekleştirinceye kadar Müdür Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU´nun dekanlığa vekalet edeceğini; diğer iki Yüksekokulun ne şekilde fakülteyle birleştirilmesi konusunda çalışmalarının yapıldığını, konunun Senatomuza getirileceğini beyan etti.

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´nda kayıtlarında yaşanan sıkıntıya değindi ve YÖK nezdinde girişimlerde bulunulduğunu anlattı.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 01.11.2011                                                        Toplantı Sayısı: 20

 

Karar  3-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği´nin uygulanmasına ilişkin hazırlanan ve Eğitim Komisyonunca da kabul edilen "Ege Üniversitesi Kayıtlanma, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme ve Yatay/Dikey Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin 9.maddesinin 3.fıkrasının aşağıdaki şekli ile düzeltilmesine ve yönergenin bu şekli ile kabulüne karar verildi.

MADDE 9

3 )Üniversitenin zorunlu hazırlık eğitimi yapan eğitim birimlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin;Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen ölçütlere uygun ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavını başarmış olmaları gerekir. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin yatay geçiş işlemleri yapılamaz.

Karar  4-

16.01.2003 gün ve 041 sayılı Rektörlük oluruyla yürürlüğe giren "Kütüphane Materyali Ayıklama, Materyal Sağlama, Kütüphane Materyali Bağış Yönergelerinin güncelliğini yitirmesi ve 10 yılı aşkın bir süre geçmesi göz önüne alınarak, anılan yönergelerin yürürlükten kaldırılması, bunların yerine hazırlanan;

-Kütüphane Materyali Ayıklama Esasları,

-Kütüphane Materyali Bağış Esasları,

-Kütüphane Materyal Sağlama Esasları´nın kabulü ile kabul tarihinden itibaren uygulanmasına dair,13.10.2011 gün ve 78.01/210 tarihli Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı´nın tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi