EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :02.02.2010                                                                          Toplantı Sayısı:5

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 02.02.2010 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

Sözalan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Bugünkü Senatomuzun , sizlerin oluru ile canlı yayınlanacağını,

-Web sahifesindeki değişiklikleri Prof.Dr.Ata ÖNAL'ın sunacağı ve düzeltme varsa bir hafta içinde sorunların giderilebileceğini,

,bilgiye sundu.

Karar 2-

Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda; 2010/2011 öğretim yılında "Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda; 2010/2011 öğretim yılında "Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Teknolojisi" (örgün)  programı açılması ve 30 öğrenci alınması ile ilgili 25.01.2010 gün ve 47 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi. Mühendislik Fakültesi Dekanı, konu ile ilgili Fakülte görüşünün alınmasını istedi

Yapılan görüşmelerden sonra; Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda; 2010/2011 öğretim yılında "Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Teknolojisi" (örgün)  programı açılması ve 30 öğrenci alınması teklifinin Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden istenecek görüşe göre işleminin yapılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 3-

Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda; 2010/2011 eğitim-öğretim yılında "Moda Tasarımı Programı" (ikinci öğretim) açılması ve 30 öğrenci alınması ile ilgili  25.01.2009 gün ve 48 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda; 2010/2011 eğitim-öğretim yılında "Moda Tasarımı Programı" (ikinci öğretim) açılması ve 30 öğrenci alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (örgün) programı açılması ve 30 öğrenci   alınması ile ilgili 26.01.2010 gün ve 210 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (örgün) programı açılması ve 30 öğrenci  alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında Uçak Teknolojisi (örgün) programı açılması ve 30 öğrenci   alınması ile ilgili 26.01.2010 gün ve 210 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında Uçak Teknolojisi (örgün) programı açılması ve 30 öğrenci   alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :02.02.2010                                                                          Toplantı Sayısı:5

 

 

Karar 6-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda örgün eğitimde yürütülen Makine Resim Konstrüksiyon (Örgün) programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretimde  de açılması ve   40 öğrenci alınması  ile ilgili 27.01.2010 gün ve 215 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Meslek Yüksekokulu'nda örgün eğitimde yürütülen Makine Resim Konstrüksiyon (Örgün) programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretimde  de açılması ve   40 öğrenci alınması  teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

Bergama Meslek Yüksekokulu Bergama Yusuf PERİN Yerleşkesinde "Çocuk Gelişimi (Örgün)" programının açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması ile ilgili 29.01.2010 gün ve 10/77 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulu Bergama Yusuf PERİN Yerleşkesinde "Çocuk Gelişimi (Örgün)" programının 2010/2011 öğretim/eğitim yılından itibaren açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 8-

Bergama Meslek Yüksekokulu Bergama Yusuf PERİN Yerleşkesinde "Lojistik (Örgün) programının açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması ile ilgili 29.01.2010 gün ve 10/77 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulu Bergama Yusuf PERİN Yerleşkesinde "Lojistik (Örgün) programının 2010/2011 öğretim/eğitim yılından itibaren açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa yerleşkesinde "Metalürji (Örgün)" programının açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması ile ilgili 29.01.2010 gün ve 10/77 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa yerleşkesinde "Metalürji (Örgün)" programının 2010/2011 öğretim/eğitim yılından itibaren açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :02.02.2010                                                                         Toplantı Sayısı:5

Karar 10-

Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa yerleşkesinde "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün)" programının açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması ile ilgili 29.01.2010 gün ve 10/77 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa yerleşkesinde "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün)"programının 2010/2011 öğretim/eğitim yılından itibaren açılmasına ve örgün öğretim programına 30 öğrenci alınması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Üniversitemizde Etik Kurulları ile ilgili senatomuzun  05.05.2009 gün ve 11/6 sayılı oturumunda kabul edilen Etik Kurullarla ilgili Komisyonlarına üye seçimi hakkında Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın verdiği izahat dinlendi..

Yapılan görüşmelerden sonra;

Ege Üniversitesi Etik Üst Kurulu'na

Prof.Dr.Murat GOMEL  Dişhekimliği Fak.

Prof.Dr.Nuri BİLGİN       Edeb.Fak.

Prof.Dr.Rezan TATLIDİL          İkt.ve İda.Bil.Fak.

Prof.Dr.Sabire KARAÇALI Fen Fak.

Prof.Dr.Erdal IŞIKSAL   Dişhek.Fak.

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'na

Prof.Dr.Şengün ÖZSÖZ           Ecz.Fak.

Prof.Dr.Simin HEPGÜLER Tıp Fak.

Prof.Dr.Ali Vehbi TUNCER Dişhek.Fak.

Prof.Dr.Ömer ÖZYİĞİT Edeb.Fak.

Prof.Dr.İsmet GÜRHAN            Müh.Fak.

Prof.Dr.Sema ÜÇÜNCÜ           Fen Fak.

Prof.Dr.Güliz ULUÇ                  İlet.Fak.

Ege Üniversitesi Ünversite Yaşamı Etik Kurulu'na

Prof.Dr.Funda BARBAROS     İkt.ve İda.Bil.Fak.

Prof.Dr.Nevin ERYÜCE            Zir.Fak.

Prof.Dr.Harun UYSAL   Zir.Fak.

Prof.Dr.Berrak TARANÇ   Konservatuar

Prof.Dr.Gülden OVA     Müh.Fak.

Prof.Dr.Ertuğrul SABAH           Dişhek.Fak.

Yard.Doç.Dr.Sıdıka YILMAZ  İlet.Fak.'ın

seçilmelerine karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :02.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:5

 

Karar 12-

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Komisyonun üyeliğinden istifa eden Mühendislik Fakültesi'nden Prof.Dr.Nalan KABAY'ın yerine, aynı Fakülteden Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI'nın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 13

Teknoloji Fakültesi kurulmasına ilişkin gündem maddesinin daha  sonra görüşülmesine karar verildi.