EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :03.03.2009                                                Toplantı Sayısı: 6

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,03.03.2009 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ;

-2547 Sayılı Kanunun 41.maddesi uyarınca, Tıp Fakültesi'nden (şimdilik) gelişmekte olan üniversitelere yapılacak görevlendirmeler konusunda,

-Üniversitelerarası Kurul'a üniversitemizden bir aday gösterilmesi gerektiği konusunda,

Bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim yılında, "Giyim Üretim Teknolojisi" programının açılmasına ve bu programa 30 öğrenci alınmasına dair, Okul Müdürlüğü'nün 24.02.2009 gün ve 149 sayılı teklifi, dosya ve ISCED97 incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim yılında, "Giyim Üretim Teknolojisi" programının açılmasına,

b) Anılan programa 30 öğrenci alınmasına,

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 03.03.2009                                                Toplantı Sayısı: 6

Karar 4-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfının Mütevelli Heyetine, Üniversitemiz Senatosunca 3 üye seçilmesine dair, 26.02.2009 gün ve 62 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi uyarınca, Mütevelli Heyeti temsil etmek üzere,

-Prof.Dr. M.Ali UL           Fen Bil. Enst. Müdürü

-Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN E.Ü.Genel Sekreteri

-Doç.Dr. Türker SUSMUŞ         İ.İ.B.F.

Seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Senatosunun 08.07.2008 gün ve 13/3 sayılı kararıyla kurulan "E.Ü.Ödüllendirme Esasları"nı hazırlayan komisyon raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Komisyon raporunun senato üyelerine gönderilmesine, senato üyelerinin varsa yapacakları düzeltme veya ilavelerin komisyona gönderilerek değerlendirilmesine ve nihai raporun Mevzuat Komisyonu'nda incelenmesinden sonra senatoya arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Merkezden uzak olması, Yabancı Diller Bölümü'nce her gün okutman görevlendirilmesi ve Bornova'dan Çeşme'ye gönderilmesi sınav evrakının ulaştırılmasındaki zorluklar, çalışma materyalinin temini,  göz önüne alındığında; anılan yüksekokuldaki hazırlık eğitiminin 2009/2010 öğretim yılından itibaren Bornova Ege Üniversitesi kampusünde yürütülmesine, dair, Okul Müdürlüğünün 26.02.2009 gün ve 157 sayılı yazısı, Yönetim Kurulu kararı okundu. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın olumlu görüşü dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Çeşme'de bulunması, ayrıca açıklanan gerekçeler ve isteğin Yabancı Diller Bölümünce de uygun görülmesi dikkate alınarak, 2009/2010 öğretim yılından itibaren anılan okulda hazırlık sınıfı eğitiminin Ege Üniversitesi kampusünde sürdürülmesine,

b) Konunun Yükseköğretim Kurulu'na, klavuza konulmak üzere ÖSYM Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün, Yabancı Diller Yüksekokulu haline dönüştürülmesine dair, Bölüm Başkanlığı'nın 15.02.2009 tarihli gerekçeli teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;  konunun senato görüşmelerin ışığı altında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nca yeniden incelenmesine, bu inceleme sonucu hazırlanacak raporun Rektörlüğe gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.