EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :03.08.2010                                                Toplantı Sayısı: 16

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 03.08.2010 Salı günü saat 13:30`da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Kadrolar konusunda,

-TÜBİTAK teşvik ödülünü Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Melih ÇINAR`ın aldığını, kendisini tebrik ettiği,

-Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK`ın atandığı,

konularında bilgi verdi.

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :03.08.2010                                                Toplantı Sayısı: 16

 

Karar 3-

24 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası   Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanan "Ege Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası   Kredi Transferleri Yapılmasına İlişkin Uygulama  Esasları Yönergesi" nin görüşülmesine geçildi.

Yönerge okundu. Sözalan Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atila SİLKÜ Yönetmelik uyarınca yapılan yönergeyi ana hatlarıyla izah ettiler.

Yapılan görüşmelerden sonra;

1- "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası   Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik`in 7.maddesinin 3. fıkrasına göre; Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarının tüm kararlarını Senato adına almaları ve    5689555uygulamaları için yetki 2455verilmesine,

2- Yönerge Madde-5 ve 6`ya "başvuran öğrencilerin  Disiplin cezası almamış olmaları gerektiği" fıkrası ile;

3- "Başvuran öğrencilerin daha önce yatay geçiş yapmamış olmaları" fıkrasının eklenmelerine,

Tekliflerinin  oybirliğiyle kabul edilerek, anılan yönergenin düzeltme ve ilavelerle  ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :03.08.2010                                                Toplantı Sayısı: 16

 

Karar 4-

 

Ege Üniversitesi eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesi 1.bendi gereğince 2010/2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarında uygulanacak Çift Anadal programlarına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve kayıt tarihleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve kayıt tarihlerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

 

Ege Üniversitesi eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesi 1.bendi gereğince 2010/2011 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar  yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarında uygulanacak Yandal programlarına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve kayıt tarihleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)başvuru koşullarına "başvuru yapacak öğrencilerin, alttan başarısız derslerinin olmaması gerekir" cümlesinin eklenmesine,

b)öğrenci kontenjanları ve kayıt tarihlerinin aynen kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.