EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :05.01.2010                                                Toplantı Sayısı: 1

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.01.2010 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Daha önceden açıklandığı üzere ilk görüntülü Senato oturumunun bugün BİTAM salonlarında yapıldığı, konulu senatoların görüntülü yapılacağı,

-Cumhuriyet Ormanı konusunda yol katedildiğini,

-Rektörlükçe   bildirilen seçim sonuçları ve atanan Dekanlar ile; Hemşirelik Yüksekokulu ve Konservatuar Müdürü ve Senato üyeleri,

-Güvenlik ve araç tanıtım kartları ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı

hakkında bilgi verdi.

Karar 3-

2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan "Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde; Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı'nın kurulmasına dair; Enstitü Müdürlüğünün 12.10.2009 gün ve 124 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde; Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı'nın kurulmasının uygunluğuna ve telifin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :05.01.2010                                                Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 4-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak  Yükseklisans ve Doktora programlarına önerilen kontenjanlar ile ilgili Enstitü Müdürlüğünün 15.12.2009 gün ve 3543 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 öğretim yılı bahar yarıyılı Yükseklisans ve Doktora programlarına önerilen kontenjanlarının ve başvuru koşulları ile tarihlerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak  Yükseklisans ve Doktora programlarına önerilen kontenjanlar ile ilgili Enstitü Müdürlüğünün 28.12.2009 gün ve 9935  sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 öğretim yılı bahar yarıyılı Yükseklisans ve Doktora programlarına önerilen kontenjanları ve başvuru koşulları ile tarihlerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

 

Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Plastik Teknolojisi Programı" isminin ISCED'97 ve ISCO'88 gibi uluslar arası eğitim lanı ve meslek sınıflandırılmasına göre söz konusu program adının, "Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Programı" olarak düzenlenmesine dair, Ege Meslek Yüksekokulu'nun 05.11.2009 gün ve 3559 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :05.01.2010                                                Toplantı Sayısı: 1

Karar 7-

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince; 2009/2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin koşul ve kontenjanlarla ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; tekliflerin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 eğitim-öğretim yılı mevcut ders kataloğuna iki yeni ders (Yükseklisans Servis Yönetimli Hesaplama 3-0-3)  ve (Doktora Çok Etmenli Sistemler 3-0-3) derslerin eklenmesine dair, 23.12.2009 gün ve 2009/2-3 sayılı tekliflerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

12.08.2009 gün ve 27317 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Yönetmeliğe dahil olan öğrenciler içinde LLP-Erasmus kapsamı çerçevesinde eğitimlerinin yurt dışında devam eden öğrencilerin notlarının değerlendirilmesine ilişkin dönüşüm tablosunun aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10-

 

Üniversitemizin daimi komisyonu Eğitim Komisyonundan ayrılan Prof.Dr.Hikmet SOYA'nın yerine, Meslek Yüksekokullarını temsilen Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Semih GÜNEŞ'in seçilmesine dair, Rektörlük teklifinin kabulüne karar verildi.