EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:05.02.2013                                                                        Toplantı Sayısı:3

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.02.2013 Salı günü saat 13.30´da Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Gelen evrak arasında gündeme alınan; "Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi"nde bazı maddelerin değişmesine dair, Eğitim Komisyonunun 03.11.2012 gün ve 55 sayılı kararı okundu.

            Yapılan görüşmelerden sonra;

            Eğitim Komisyonunun 03.11.2012 gün ve 55 sayılı kararına göre yönergeye dair tekliflerin aynen kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.(İ.İ.B.F.Dekan Vekili Prof.Dr.Nasuh Oğuzhan ALTAY ret oyu kullandı.)