EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 05.04.2011                                                        Toplantı Sayısı: 7

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.04.2011 Salı günü saat 12:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-EBİLTEM´in destekleriyle ilgili,

-Bornova Lise Müdürlerinin 07.04.2011 günü Üniversitemizi ziyaretleriyle ilgili,

-07/09/2011 tarihlerinde Bergama Sempozyumu ile ilgili,

-Üniversitelerarası Kurul Üyeliği hakkında son gelişmelerle ilgili,

bilgi verdi.

 

Karar  3-

 

Gündeme alınan,

"Ege Üniversitesi Tehlikeli Atık Yönergesi" incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yazma hatası olan iki yerde "Başkanlığı" ve 11.maddenin  b bendinde "uygulanması" ibarelerinin eklenmesi suretiyle, yönergenin aynen kabulüne, karar verildi.