EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :05.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 11

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,05.05.2009 Salı günü saat 17:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ,

-Diyarbakır'da 10 askerimizin şehit edilmesi ile ilgili 29.04.2009 günü yayınlanan Senato bildirisi,

-Üniversitelerarası Kurul'da doçentlik sınav komisyonuna Prof.Dr.Haluk BAYLAS'ın seçildiği,

-Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda üretilen devetüyü ve kahverengi pamukların öğretim üyeleri isimleriyle tescillendiği,

-Sosyal sorumluluk projesi konusunda Eğitim Komisyonu kararının hazır olduğu konusu,

-Tavak ile Üniversite arasındaki garantörlük konusundaki Üniversite Yönetim Kurulu kararı,

hakkında bilgi verdi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :05.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 11

Karar 3-

Üniversitemizde; Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ile ilgili teklif okundu. Fen Fakültesi Dekanlığı'nın teklifi ve Fakülte Kurul kararı, konuyla  ilgili Mevzuat Komisyonu kararı, Yükseköğretim Kurulunca Merkez kurulması ile ilgili istenen belgeler ve hazırlanan dosya taslak yönetmelik  incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                                 Üniversitemizde gökbilimleri alanında bilimsel çalışmaları, etkinlikleri organize etmek, yürütmek, eğitimi desteklemek, geliştirmek ve bilim- toplum projesi çerçevesinde halka yönelik etkinlikler düzenlemek ve yönetmelikte belirlenen çalışma alanlarında görevleri yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ve Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin Ek Madde-1'e göre "Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin kurulmasına  ve yönetmelik taslağının aynen kabulüne,

b)                                 Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,  oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemizde; HIV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ile ilgili teklif okundu. Mevzuat Komisyonu kararı, Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın teklifi hazırlanan Yönetmelik taslağı ve ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Dekanlığınca konunun yeniden incelenmesinden sonra teklifin Senato'ya arzı için gündemden çıkarılmasına karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :05.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 11

Karar 5-

 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliği'nin 9. ve 18. maddelerinin yeniden düzenlenmesine dair teklif, Mevzuat Komisyonu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Mevzuat Komisyonu'nca kabul edilen Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliği'nin 9. ve 18. maddelerinin teklif edildiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemizde Etik Kurulları ile ilgili olarak hazırlanan ve Mevzuat Komisyonunca kabul edilen,

-Ege Üniversitesi Etik İlkeleri,

-Ege Üniversitesi Etik Üst Kurulu Yönergesi,

-Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi,

-Ege Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu Yönergesi,

okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Etik İlkeleri ve 3 Yönergenin aynen kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 7-

 

Tıp Fakültesi Anfilerine önemli Rektörlerin isimlerinin verilmesiyle ilgili Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Anfilerine isim verilmesi isteğinin , Tıp Fakültesince teklif edilmesi uygun görüldü.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :05.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 11

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                    .................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL .................... Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN ....................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................