EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 05.06.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 12

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.06.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Yeni Senato Salonu)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;
-Üniversitelerarası Kurul'un dün yaptığı toplantı hakkında,
-Rektör adayı belirleme seçimi ile ilgili olarak hazırlanan ve Dekan/Yüksekokul/Enstitü müdürlerine verilen öğretim üyeleri davetiyeleri hakkında,
- Akademik yükseltmeleri ve atamaları yapılan yardımcı doçentlere verilecek hatıra belgeleri hakkında, bilgi verdi.

 

Karar 3-

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde; 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde "Konaklama İşletmeciliği II.Öğretim" açılmasına dair, 16.05.2012 gün ve 482 sayılı teklifi, 16.05.2012 gün ve 12/1 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde; 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde "Konaklama İşletmeciliği II.Öğretim" açılmasına,

b) Açılacak II. Öğretime ek kontenjanla 60 öğrenci alınmasına,

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

2547 Sayılı Kanunun 40/b ve 38.maddesi uyarınca yapılması istenen görevlendirilmelerin komisyonca incelenmesine dair kurulan komisyonun bir üyesinin emekliye ayrılması dikkate alınarak; anılan komisyona Prof.Dr.Mesut ÖNEN'in seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.