EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:05.11.2013                                                                        Toplantı Sayısı:17

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.11.2013 Salı günü saat 13.30’da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Üniversitemizin 60.Yıl etkinlikleriyle ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarımızın tarihlerini anlatan kitaplar yapılması hakkında,

-          Cumhuriyet ve Atatürk Günleri hakkında,

-          5.Uluslararası EgeArt günleri hakkında,

-          Sosyal sorumluluk projeleri hakkında,

-          Bugünlerde yapılacak kongre, sempozyumlar hakkında,

-          İzmir İktisat Kongresinin 4500 kişi ile gerçekleştirildiğini, akademik anlamda doyurucu bir toplantı oldu hakkında,

bilgi verdi.

Tıp Fakültesi ve Hastanesi kitabı yazarlarına (Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN, Prof.Dr.İsmet ERTAŞ ve Birol AKŞİT) teşekkür edilerek, plaketleri takdim edildi.

Profesörlük belgelerini alamayan Senato Üyeleri ile, Akademik yükseltmeleri yapılan profesörlere belgeleri takdim edildi.

Söz alan Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ; Almanya izlenimlerini aktararak, yaşam boyu döngü konusunda bilgi verdi.

Söz alan Prof.Dr.Semih GÜNEŞ de; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile yapılacak toplantının 29 Kasım 2013 günü saat 14:00’te olacağını, savunma sanayiine yapılan muayene laboratuvarının açılacağını, Senato üyelerini beklediklerini belirtti.

Karar 3-

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Tekstil Mühendisliklerine ait, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı, Mühendislik Tamamlama Programlarının eğitim planları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Tekstil Mühendisliklerine ait, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı, Mühendislik Tamamlama Programlarının eğitim planlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

“İletişim Fakültesi Staj Yönergesi”nin 5.maddesinin değiştirilmesine dair, anılan Fakülte Dekanlığının 12.09.2013 tarihli ve 2126 sayılı yazısı, 03.09.2013 tarihli ve 7/1 sayılı Kurul kararı, Eğitim Komisyonunun 26.09.2013 tarihli ve 74/ sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, “İletişim Fakültesi Staj Yönergesi”nin 5.maddesinde yapılan değişikliklerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Ege Üniversitesine bağlı “Aliağa Meslek Yüksekokulu” kurulmasına dair, bir komisyon tarafından hazırlanan kuruluş dosyası incelendi. Konu ile ilgili Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu’nun 28.08.2013 tarihli “olumlu” raporu okundu. İncelenen dosyanın; Yükseköğretim Kurulu’nun “Meslek Yüksekokulu” Kurulmasına dair ilkelere uyduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Aliağa’nın, günümüzde 43 sektörde Türk Ekonomisine yön veren, Petkim ve Tüpraş’ın da aralarında bulunduğu 1719 firma ile tam bir sanayi kenti yapısında olduğu, İlçenin ekonomik büyümesi, ulaşım kolaylığı, devam eden dev yatırımlarla nitelikli işgücü ihtiyacını çeşitlendirerek çoğaltacağı, bu kapsamda Üniversite – Sanayi işbirliğinin artmasının da önemli hale geleceği, ilçede yer alan yerel yönetimin desteği ve 7 programla faaliyetine devam eden yerleşkenin kurumsallaşarak büyüyebilmesinin önemi vurgulandı.

Neticede;

a)      2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Aliağa’da “Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu”nun kurulmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Tıp Eğitimi Anabilim Dalına bağlı “Tıp Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 03.06.2013 tarihli ve 1148 sayılı yazısı, Kurul Kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Tıp Eğitimi Anabilim Dalına bağlı “Tıp Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren açılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

Senatomuzun 07.10.2006 tarihli oturumunda seçilen “Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu”ndaki bazı üyelerin ayrılması nedeniyle, yeniden üye seçilmesine dair, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’ın verdiği bilgi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu”nun, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ Başkanlığında; Prof.Dr.Fazıl Akın OLGUN, Prof.Dr.Mustafa ÖNER, Prof.Dr.Nadide KAZANCI, Prof.Dr.Bilgin ARDA, Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN ve Avukat Reyhan DEMİR’in iştirakiyle oluşmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 Karar 8-

Senatomuzun 14.05.2013 tarihli ve 11/3 sayılı kararıyla kabul edilen “Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın 4.maddesi uyarınca, önceden görev yapan “Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu” üyelerinin aynen devamına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK..…..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…..……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Rengin ELTEM………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire-Kutsan M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Mehmet Metin ARTUKOĞLU.

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............