EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :06.04.2010                                                 Toplantı Sayısı:10

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 06.04.2010 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

 

a)     Geçmiş toplantıya ait kararlar  okunup imzalandı.

b)     Senatomuzun canlı yayınlanması  oya sunuldu ve teklif kabul edildi.

 

Karar 2-

 

Üniversitemizde 2010/2011 öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon eğitimi verilmesi konusunda yapılan çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu'nun konu hakkındaki değişik zamanlarda yaptığı yazılar Senatomuzun olumlu kararı ve bir  komisyonca hazırlanan ve Eğitim Komisyonunca kabul edilen "Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi" okundu.

Madde madde yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde 2010/2011 öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon eğitimi verilmesi konusunda Eğitim Komisyonunda uygun görülen "Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi"nin aynen kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.