EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 06.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 16

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 06.09.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-İzni gelen kadrolar hakkında,

-Tamgün yasası hakkında,

-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atanan Prof.Dr.Mustafa Öner hakkında

bilgi verdi.

Karar  3-

 

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi´nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge üzerinde yapılan değişikliklerle, yönergenin yürütme maddelerinin ilavesiyle kabulüne karar verildi

Karar  4-

 

Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesinin aynen kabulüne karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 06.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 16

 

Karar  5-

 

Ege Üniversitesi Proje Destek Ofisi Çalışma İlke ve Esasları´nın görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Madde 17´deki "Danışma Kurulu" tabirinin "Dayanışma Kurulu" olarak değiştirilmesine ve bu düzeltme ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

 

Üniversitemiz 2011/2012 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde ara sınıfların kayıt yenileme işlemlerinin 12/09-16/09/2011 tarihleri arasında yapılacağı belirtildiği; ancak, öğrenci yazılımı projesinin devreye alınabilmesi ve halen çalışmakta olan otomasyon sistemi öğrenci verilerinin yeni sisteme aktarılabilmesi amacıyla, ara sınıfların kayıt yenileme işlemlerinin; 19.09-23/09/2011 tarihleri arasında yapılabilmesi hususunda Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ´ın yetkilendirilmesine ve bu nedenle derslerin bir hafta sonra başlatılabileceğine, oybirliğiyle karar verildi.