EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 07.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 15

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 07.08.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

 

Karar 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr.Fikret PAZIR’ı tanıttı.

-Gündeme ilave maddeleri belirtti.

Karar 

Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalları tarafından ortak yürütülecek olan “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı” açılması hususu ile ilgili olarak, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 01.08.2012 gün ve 4845 sayılı yazısıkurul kararı ve hazırlanan ortak protokol ile  dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra;  Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalları tarafından ortak yürütülecek olan “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 07.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 15

Karar 

Yaz okulu konusunda, senatomuzca kurulan komisyonun raporu okundu. Söz alan senato üyelerinden bazıları yaz okulu için 5 haftalık eğitimin olumlu olmayacağını, bazı öğretim üyeleri de 7 haftalık süresinin bütünleme sınavı dolayısıyla mümkün olmadığını belirttiler. Çözüm olarak 5 haftalık eğitimi önerdiler. Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; bilgi edinildiğini, görüşmelerin ışığı altında kararını daha sonraki toplantılarda sunacağını belirtti.

Karar 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 2.maddesinin 1.bendi gereğince, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarda güz ve bahar yarıyıllarında uygulanacak olan yandal programları ve bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarda güz ve bahar yarıyıllarında uygulanacak olan yandal programları ve bu programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 2.maddesinin 1.bendi gereğince, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarda güz ve bahar yarıyıllarında uygulanacak olan çift anadal programları ve bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarda güz ve bahar yarıyıllarında uygulanacak olan çift anadal programları ve bu programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 07.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 15

Karar 

Ege Üniversitesi diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönerge okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      senatoda yapılan düzeltmelerle yönergenin kabulüne,

b)      Eski öğrenci otomasyon sisteminde basılan diplomalar üzerindeki yazı karakterleri, Microsoft’un standart yazı karakterlerinden olmadığı için yeni öğrenci otomasyon sistemi olan EBYS sistemi üzerinde diplomaların basılırken, yeni örnekte gösterilen standart yazı tiplerinin kullanılmasının kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Animasyon Bölümüne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 16.07.2012 gün ve 4485 sayılı yazısı uyarınca, 140 puan üzerinden ön kayıt yapılmasına dair, Okul Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi..

Karar 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü’ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 16.07.2012 gün ve 4485 sayılı yazısı uyarınca, 180 puan üzerinden ön kayıt yapılmasına dair, Fakülte teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi..

Karar  10–

Senatomuzun 16.05.2012 gün ve 9/10 sayılı toplantısında kabul edilen “Ege Üniversitesi Ödül Yönergesi” uyarınca teklif edilen adaylarla ilgili “Değerlendirme Komisyonu”nun kurulmasına dair, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’ın açıklaması dinlendi.

Önerilen Öğretim Elemanlarının; Prof.Dr.İsmet ERTAŞ, Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN, Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN, Prof.Dr.Işık TUĞLULAR, Erkuter LEBLEBİCİ, Mustafa HOŞSU olduğu görüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Dosyaları inceleyip rapor hazırlamak üzere, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKܒnün başkanlığı’nda; Prof.Dr.Avni GÜVEN, Prof.Dr.Zeki KAYMAZ, Prof.Dr.Gürbüz AKTAŞ, Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU’ndan ibaret komisyonun kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi..

Karar  11–

12.07.2012 tarihli resmi gazetede yürürlüğe giren, Af Yasası’ndan faydalanamayanların, Üniversitemize dönüşlerine ilişkin 6353 sayılı kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesine ilişkin Ege Üniversitesi Uygulama Esasları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; esasların aynen kabulüne ve uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi..