EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,07.04.2009 Salı günü saat 14.00'te Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ,

-09.04.2009 günü Afyon'da Ege Bölgesi Üniversitesi Rektörleri ile toplantı yapacağını,

-Mesai saati ile ilgili Valilik yazısını,

-Rektörlerin 41.maddesi ile ilgili yazı gönderdiklerini,

-İhtiyacı olan birimlerin tekliflerinin 15 Mayıs'a kadar bildirilmesini,

konularında bilgi verildi.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Azmi TELEFONCU;

-Üniversitelerarası Kurul toplantısı hakkında bilgi verdi. Doçentlik sınavında görev yapacak komisyonun ilkelerinin belirlendiğini, bizden de yakında aday isteyeceklerini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Atilla SİLKÜ;

-Uzaktan eğitim konusunda, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.,

konularında bilgi verdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

Karar 3-

Edebiyat Fakültesi'nde "Mütercim-Tercümanlık (çeviribilim) Bölümü"nün kurulmasına; bölümün Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmasına dair, Edebiyat Fakültesi'nin 18.03.2009 gün ve 1185 sayılı teklifi, Fakülte kurul kararı ve dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                               2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca; 2009/2010 öğretim-eğitim yılından itibaren Edebiyat Fakültesi'nde Mütercim-Tercümanlık (çeviribilim) Bölümü"nün açılmasına; anılan Bölümün Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmasına, programlara 25'er öğrenci alınmasına,

b)                               Bir yıl zorunlu hazırlık sınıfı olmasına,

c)                               Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına

 oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma, İşletme ve Denetim Yönergesi'nin yeni hazırlanan şekli incelendi. Konu ile ilgili Mevzuat Komisyonu'nun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Mevzuat Komisyonu'nca kabul edilen Etik Kurulları ile ilgili 3 yönerge'nin incelenerek daha sonraki Senato toplantılarında görüşülmesine dair, Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ'ın önerisi, oybirliğiyle kabul edildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

 

Karar 6-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 8-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

Karar 9-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

Karar 12-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Botanik ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 13-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 14-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili 03.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 07.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 9

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                    ..................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL............... Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN......................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................