EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 07.06.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 12

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 07.06.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Toplantının Menemen Uygulama Çiftliğinde yapılması organizasyonu için, ilgililere teşekkür etti ve

-Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile yapılan toplantı hakkında,

-Üniversite-Sanayi İşbirliği toplantısı hakkında,

-Bologna süreci çalışmaları sonucunda 21 üniversite arasından 4 üniversitenin denetimlerini aştığını bunun içinde üniversitemizin olduğu hakkında,

-Kampüste 2011-2012 bina-onarım-yenileşmesiyle ilgili çalışmalar ve projeleri aktardı,yapılacak  ihaleler hakkında,

-Spor tesisleri hakkında,

-Nükleer Bilimler Enstitüsü binasının yıl sonuna kadar biteceğini, onun yerine yapılacak olan ve  Edebiyat, İletişim Fakültelerinin taşınacağı inşaat hakkında,

-Üniversitemiz kampüsünde hafif raylı sistemin yapılması için yaptığı çalışmalar hakkında,

-Doğalgazın yıl sonuna kadar tüm ünitelerde kullanılabilir olacağı  hakkında,

-Cerrahi Blok (Merkezi ameliyathane) ve yeni acil servis binası ve yapılacağı yer hakkında,

-bilgi verdi.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Zafer GÜCİN ve arkadaşlarına teşekkür etti.

-Ayrıca 3 Haziran günü Yeniasır´da çıkan Prof.Dr.Azmi TELEFONCU´nun beyanatı hakkında bilgi vererek , yanlış habere ve sözlere cevap vermeyeceğini beyan etti.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 07.06.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 12

Karar  3-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü çok disiplinli "Mekatronik" yükseklisans programı açılmasına dair teklifin, 26.04.2011 gün ve 9/9 sayılı Senato oturumunda kabul edilmemesi üzerine, konunun yeniden görüşülmesini talep eden Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.M.Ali UL´un teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Takrir-i Müzakere teklifi kabul edilerek, 26.04.2011 gün ve 9/9 sayılı senato kararının iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü çok disiplinli "Mekatronik" yükseklisans program açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2954 sayılı teklifi, Enstitü Kurulu´nun 21.04.2011 gün ve 2011/1 sayılı kararı okundu.Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü çok disiplinli "Mekatronik" yükseklisans programının, 2011/2012 öğretim yılından itibaren açılmasına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  5-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü´ne, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılı yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenciler ile ilgili anılan Enstitü Müdürlüğünün 18.05.2011 gün ve 1437 sayılı teklif yazıları ve Enstitü kurul kararı okundu. Liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü´ne, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılı yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının kabulüne,oybirliğiyle  karar verildi.

Karar  6-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarına ait 2011/2012 öğretim yılı lisansüstü ders programlarına ilişkin, Enstitü Müdürlüğünün 18.05.2011 gün ve 1435 sayılı teklif yazıları ve Enstitü kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık  Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarına ait 2011/2012 öğretim yılı lisansüstü ders programlarının kabulüne, karar verildi.