EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2011                                                     Toplantı Sayısı: 2    

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.02.2011 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Tamgün yasası hakkında bilgi vererek, henüz yönetmeliğin yayınlanmadığı,

-Bu yıl Mayıs ayında yapılacak şenliklerin sürelerinin kısaltılacağı, alternatif şenliklerin yapılmayacağı, iki hafta sonra şenlik programının Senatomuza getirileceği, İzmir dışındaki okullarda da şenlik programlarının olacağı,

konularında bilgi verdi.

Karar 3-

 

Üniversitemize 2011/2012 öğretim yılında yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleriyle ilgili  Fakülte ve Yüksekokullarımızdan gelen kontenjan teklifleri okundu. Teliflerden toplam 325 öğrenci önerisinin olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarımızın tekliflerinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle  karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :08.02.2011                                                     Toplantı Sayısı:2    

 

 

Karar 4-

Üniversitemizde "Ege Üniversitesi Biyomik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına dair, hazırlanan teklif, bu konuda olumlu görüş veren 07.02.2011 tarihli Mevzuat Komisyonu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; konu ile ilgili bilgilerin Senato üyelerine      e-mail yoluyla gönderilmesine ve gelecek Senato oturumunda görüşülmesine, karar verildi

Karar 5-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili, 05.01.2011 gün ve 3723 sayılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yazısı, Fakülte ve Yüksekokulların kontenjan teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili tekliflerin aynen kabulüne ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.