EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 08.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 8

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.05.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) Ödemiş Meslek Yüksekokulu)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;
-Rektör seçimi tarihleri konusunda,
-Üstün Hizmet Madalyası konusunda,
-Prof.Dr.Azmi TELEFONCU'nun Üniversitemiz
"Üniversitelerarası Kurul" üyeliğinden istifası konusunda, bilgi verdi.

 

Karar 3-

Lisanüstü Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 5/d maddesi kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü'nde çok disiplinli "Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi" adı ile anabilim dalı açılması ve bu anabilim dalı içinde "Çeşit Geliştirme" ve "Üretim ve Teknoloji" adı altında iki ayrı yüksek lisans programı yürütülmesine ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 30.04.2012 gün ve 3160 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü'nde çok disiplinli "Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi" adı ile anabilim dalının açılmasına,

b) Açılacak anabilim dalında "Çeşit Geliştirme" ve "Üretim ve Teknoloji" adı altında iki ayrı yüksek lisans programı yürütülmesine, Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi. 30'ar  öğrenci alınmasına,

Karar 4-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı, "Okul Sağlığı Hemşireliği" yükseklisans programının açılmasına dair, Enstitü Müdürlüğünün 12/04/2012 gün ve 2317 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı, "Okul Sağlığı Hemşireliği" yükseklisans programının açılmasına,

b) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi. 20  öğrenci alınmasına

 

Karar 5-

Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarının lisansüstü ve doktora programlarına, 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci sayıları konusunda Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdürlüğünün 30.04.2012 gün ve 3158 sayılı teklifi, kurul kararı ve kontenjanlarla ilgili çizelge okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarına 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak yükseklisans ve doktora öğrenci sayılarının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 6-

Fen Bilimleri Enstitüsü'ne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı için mevcut ders kataloğuna ilave olarak; yeni ders açma-kapatma ve diğer değişikliklerle ilgili 30.04.2012 gün ve 3156 sayılı teklifi okundu, kurul kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'ne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı için mevcut ders kataloğuna ilave olarak; yeni ders açma-kapatma ve diğer değişiklik tekliflerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

Gündem de bulunan "öğrenci kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin yönerge"nin, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ'nün bulunduğu oturumda görüşülmek üzere ertelenmesine, karar verildi.

Karar 8-

2547 Sayılı Kanunun 13/a maddesi uyarınca Üniversitemizde bu yıl yapılacak rektör adayı belirleme seçimi hakkında görüşme açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Yükseköğretim Kurulunca açıklanan 14-15-16 Haziran 2012 tarihleri arasında Üniversitemizde 14 Haziran 2012 Perşembe günü saat 09:00/16:00 arasında, Prof.Dr.Yusuf Vardar Kampus Kültür Merkezi'nde yapılmasına,

b)Konuyla ilgili Fakültelerimizin Senato üyelerinden ibaret "Senato Komisyonu"nun konuyla ilgili çalışma yapmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

Üniversitemizde bazı fakülte ve yüksekokullarımızdan gelen "Üstün Hizmet Madalyası" ödülleri ile ilgili görüşme açıldı. Bu konuda 1992 yılında hazırlanan "Senato Esasları" okundu. Konuyla ilgili olarak 2008 tarihinde hazırlanan teklif incelendi.


Yapılan görüşmelerden sonra; Konuyu inceleyip bir rapor hazırlamak üzere Prof.Dr.Avni GÜVEN, Prof.Dr.Nuri BİLGİN, Prof.Dr.Semih GÜNEŞ, Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ ve Prof.Dr.Beno KURYEL'in iştirakiyle bir komisyonun kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.