EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :09.03.2010                                                Toplantı Sayısı: 7

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 09.03.2010 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Cumhuriyet Ormanı,

-12 Mart Tıp Bayramı ve Başhekimlik sunumu,

-Kadro talepleri,

-55.Yıl ortak mezuniyet töreni,

hakkında bilgi verdi.

Karar 3-

Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" programının açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Meslek Yüksekokulu'nun 18.02.2010 gün ve 199 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçeli teklif ve konu ile ilgili Senato kararı ile kurulan Komisyonun 08.03.2010 tarihli olumlu raporu okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" programının açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına ,

b) Teklifin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :09.03.2010                                                Toplantı Sayısı: 7

 

Karar 4-

Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "İşletme Yönetimi" programının açılması ve 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Meslek Yüksekokulu'nun 18.02.2010 gün ve 199 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçeli teklif ve konu ile ilgili Senato kararı ile kurulan Komisyonun 08.03.2010 tarihli olumlu raporu okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "İşletme Yönetimi" programının açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına ,

b) Teklifin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Ege Meslek Yüksekokulu' nda 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "Sualtı Teknolojisi" programının açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 08.03.2010 gün ve 700 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçeli teklif ve konu ile ilgili Senato kararı ile kurulan Komisyonun 08.03.2010 tarihli olumlu raporu okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 öğretim-eğitim yılından itibaren "Sualtı Teknolojisi" programının açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına ,

b) Teklifin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.