EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 10.07.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 14

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 10.07.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

Karar 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yeniden Rektör olarak atanmasından dolayı teşekkür ederek, daha büyük bir ivmeyle Ege Üniversitesinin daha yukarıya çıkarılacağını,

-Bütünleme sınavlarının konulmasından sonra, yaz okulunun ne şekilde yürüyeceği konusundaki görüşlerin canlı olarak yayınlanacağını,

beyan etti.

Karar 

“Yükseköğretim Kurulu tarafından bütünleme sınavlarının konulması üzerine, “Yaz Okulu”nun ne şekilde olacağı konusunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’ın verdiği izahat, konu ile ilgili yapılan anket çalışmaları konusunda verilen bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerde; bazı senato üyeleri çağdaş bir uygulama olduğunu, yaz okulunun faydalarını, yurt dışına giden öğrencilerin yıl kaybetmemeleri, not yükseltmelerinin yapıldığını, isteyen öğretim üyesinin yaptığını, zorlama olmadığı, Bologna süresinin yapısına uygun olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonunda; senato görüşmelerin ışığı altında ve diğer üniversitelerdeki uygulamaları da dikkate alarak bir rapor hazırlamak üzere, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ başkanlığında,  Prof.Dr.Süleyman DOĞAN, Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES, Prof.Dr.Semih GÜNEŞ, Prof.Dr.Haluk SOYUER, Prof.Dr.Nuri BİLGİN, Prof.Dr.Beno KURYEL’in iştirakiyle bir komisyon kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 10.07.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 14

Karar 

 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Lisans programına, 2012/2013 öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrenciler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim esaslarına ilişkin, senatomuzun 16.05.2012 gün ve 9/8 sayılı kararının iptali ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı uygulama esaslarının kabulüne dair, anılan Fakülte Dekanlığı’nın 03.07.2012 gün ve 2352 sayılı yazısı ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             senatomuzun 16.05.2012 gün ve 9/8 sayılı kararının iptaline,

b)                             Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’nun 02.07.2012 gün ve 25/10 sayılı kararıyla kabul edilen sınav yönergesi değişikliklerinin kabulüne,

c)                             Öğrencilerden alınacak kurs ücretlerinin Fakülte döner sermayesine yatırılmasına,

karar verildi.

Karar 

 

Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2012/2013 öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve değişiklikler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2012/2013 öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve değişikliklerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 10.07.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 14

 

Karar 

 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, “Çocuk Acil Bilim Dalı” kurulmasına dair, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 27.06.2012 gün ve 9119 sayılı teklifi, Fakülte kurul kararı, gerekçeli teklif okundu.

Yapılan incelemede, Yükseköğretim Kurulu’nun 25.06.2009 gün ve 18671 sayılı yazısıyla anılan bilim dalının kurulduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17.maddesine göre,  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, “Çocuk Acil Bilim Dalı” kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.