EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :10.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 4

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,10.02.2009 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

-Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ,

-Yapılacak Halk Kongresi ile ilgili,

-Kadro konularındaki gelişmelerle ilgili,

-Uzaktan Eğitim konusunda YÖK üyeleriyle yapılan olumlu görüşmeler hakkında,

-Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bozkurt ERSOY'un atandığı hakkında,

-Geçen hafta bilgiye sunulan, 2547 Sayılı Kanunun 39 ve 40-b maddeleriyle ilgili gereken görevlendirmelerde protokol yapılmasının ve maaş konusunun sadece  vakıf üniversitelerinde uygulanacağına dair YÖK yazısı hakkında ,

bilgi verdi.

 

Karar 3-

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde daha önce YÖK onayı alınan İlköğretim Bölümü bünyesinde "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı"nın 2009/2010 öğretim yılında faaliyete geçerek 30 öğrenci alınmasına dair, Dekanlık teklifi, kurul kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulunca 03.02.2006 tarihinde açılması uygun görülen İlköğretim Bölümü "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı"nın 2009/2010 öğretim yılında faaliyete geçirilmesine, otuz (30) öğrenci alınması teklifinde bulunulmasına, eğitim planlarının aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :10.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 4

 

Karar 4-

Üniversitemiz İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nun 29.04.2008 günlü kararı ile kurulan Reklamcılık Bölümü'nün 2009/2010 öğretim yılında faaliyete geçerek 30 öğrenci alınmasına dair, Dekanlık teklifi, kurul kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu'nun 09.04.2008 günlü kararı ile kurulan Reklamcılık Bölümü'nün 2009/2010 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçirilmesine, Bölümüne otuz (30) öğrenci alınması teklifinde bulunulmasına, eğitim planlarının aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nca 2004 yılında kurulan "Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün, 2009/2010 öğretim yılında faaliyete geçerek on beş (15) öğrenci alınmasına dair, Dekanlık teklifi, kurul kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Sözalan İletişim Fakültesi Dekanı, anılan bölümün açılması gerekliliğini, öğretim elemanlarının mevcut olduğunu, ancak teknik alt yapısının yeterli olmadığını, bunun için de yaklaşık 80 milyon gerekebileceğini;

Diğer senato üyeleri, prestijli bir bölüm olacağını, diğer üniversitelerde  de açıldığını ancak teknik alt yapının, bilgisayar ve diğer donanımların olması gerektiğini; konunun incelenmesi gerektiğini beyan ettiler.

Bu görüşmelerin ışığı altında, Dekan konunun gündemden çıkarılmasını uygun gördüklerini belirtti.

Yapılan oylamada; İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne, öğrenci alınması ve 2009/2010 öğretim  yılında öğretime başlaması ile ilgili teklifin, gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :10.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 4

                                                                                                     Rektör

Prof.Dr. Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ................               Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                    

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL        Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                    .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ        

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON    

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................