EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:10.04.2013                                                                        Toplantı Sayısı:9

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 10.04.2013 Çarşamba günü saat 11.30´da, Yamanlar Gençlik Merkezi´nde (Karşıyaka), Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Senato toplantısının Karşıyaka Belediyesi´ne ait Yamanlar Gençlik Merkezi´nde yapıldığını belirterek, bu güzel tesiste toplantı yapılmasını sağlayanlara teşekkür etti.

Ayrıca,

-          Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ´nün Belçika´da olduğu hakkında,

-          Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜRGE) konusunda Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK´ın arasında yapılan imza töreni toplantısı hakkında,

-          Girişimcilik indeksinin önemsendiği hakkında,

-          İndeks hazırlanırken belirlenen kıstaslar nedeniyle Üniversitemizin 12.sırada gösterildiği, ancak asıl yerimizin ilk 5 olduğu hakkında,

-          Teknoloji transferi desteğine 39 üniversitenin başvurduğu, 10 üniversitenin belirlendiğini ve bunlardan birinin Ege Üniversitesi olduğu hakkında,

bilgi verdi.

 

 

Karar 3-

Senatomuzun 25.12.2012 tarihli ve 21/7 sayılı kararıyla kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 21.03.2013 tarihli ve 14701 sayılı yazısıyla onaylanan "Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu"na, Ege Meslek Yüksekokulu´nda bulunan "Su Ürünleri" ve "Sualtı Teknolojisi" programlarının aktarılması ile ilgili, Ege Meslek Yüksekokulu´nun 08.04.2013 tarihli ve 1170 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)2013/2014 yılından itibaren Ege Meslek Yüksekokulu´nda bulunan "Su Ürünleri" ve "Sualtı Teknolojisi" programlarının, "Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu"na aktarılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı "Odyoloji" yüksek lisans programı adının "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" olarak değiştirilmesine ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 28.03.2013 tarihli ve 737 sayılı teklifi, kurul kararı ve gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı "Odyoloji" yüksek lisans programı adının "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" olarak değiştirilmesine,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Karar 5-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı "İş Sağlığı Hemşireliği" yüksek lisans programının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli ve 673 sayılı yazısı, kurul kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı "İş Sağlığı Hemşireliği" yüksek lisans programının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Eğitim Komisyonunu tarafından hazırlanan "Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları"nın görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Senato Üyelerine, esasların daha kısa olması, toplantı sıklığının ne olacağı, komisyonun oluşumu ve üye sayısı hakkında net bilgi olmadığı, kararların nasıl alınacağı konuları, bilgiye sunuldu.

Genel Sekreter Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN; bu komisyonun bir danışma komisyonu olduğunu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın danıştığı konularda karar aldığını, nihai kararın Senato´ya ait olduğunu, çok kişi ile toplanmasının zor olduğunu, Fakülte-Yüksekokul konularında, ilgili yerlerden eleman çağırıldığını anlattı.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; konu üzerinde yapılan görüşmelerin ışığı altında çalışılması ve daha sonra Senatoya getirilmesi için teklifin gündemden çıkarılmasını oyladı,

teklif oybirliğiyle kabul edildi.