EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :11.05.2010                                                 Toplantı Sayısı:11

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 11.05.2010 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş  toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Ege Üniversitesi Şenliği'nin başladığı,

-Ege Üniversitesi orman konusunda ilk adımın atılarak, dikimlerin yapıldığı,

-EGESEM'in yaptığı faaliyetleri,

-20.05.2010 günü yapılacak emekli öğretim üyelerinin davetli olduğu "bu kalp seni unutur mu?" töreni hakkındaki gelişmeleri,

-Yuvarlakçay konusunda ilgili öğretim üyesinin bilgi vereceği,

-Üniversitemizin ilk rektörü Ord.Prof.Dr.Muhiddin Erel adının Anadolu Lisesi önündeki caddeye verildiğini ve bunun için bir tören düzenleneceği,

konularında bilgi verdi.

Karar 3-

Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca, 2010/2011 eğitim öğretim yılında, Fakülte-Yüksekokul-Enstitüsü ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile yaz okulunda uygulanacak akademik takvim incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Senato üyelerince belirtilen hususlar da dikkate alınarak, 2010/2011 eğitim-öğretim yılında uygulanacak akademik takvimin kabulüne, karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :11.05.2010                                                 Toplantı Sayısı:11

Karar 4-

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010/2011 eğitim-öğretim yılında "İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı" açılmasına ve söz konusu programa 200 öğrenci alınmasına ve bu programın 27 Eylül 2010/27  Mayıs 2011 tarihleri arasında iki yarıyıl olarak yürütülmesi ile ilgili anılan Eğitim Fakültesi'nin teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;  teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına karar verildi.

Karar 5-

Son zamanlarda Milliyet Gazetesi'nde çıkan "Ege Üniversitesi Yuvarlakçay'da neden fikir değiştirdi?" yazısı ve devam eden yazıları ile ilgili olarak; konu ile gazetede ismi geçen Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ruşen USTAOĞLU'nun, Senatoya davet edilerek, bilgi vermesi istendi.

Sayın Prof.Dr.Ruşen USTAOĞLU; konunun 2002 yılında meydana geldiğini, istenen raporun "ekosistemin bozulmaması şartıyla" verildiğini, alınan yasal ücretlerin Döner Sermaye'ye yatırıldığını ve hakedişlerin buradan yapıldığını anlattı ve hazırladığı raporu ilgili gazete ve tüm Üniversitemiz öğretim üyelerine e-mail yoluyla ileteceğini belirtti. Söz alan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı da bu tür HES'lerin  çevreye en az zarar veren santraller olduğunu anlattı.

Bilgi edinildi.

Karar 6-

Bologna süresi uyum çalışmaları hakkında Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın açıklamaları dinlendi. Konuyla ilgili olduğundan öğrenci konseyi başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin  de toplantıya davet edildiğini belirtti. Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ BEK Komisyonu hakkında sunun yaparak; sözü Prof.Dr.Süheyda ATALAY'a bıraktı. Bilgisayar ortamında konu anlatıldı. Öğrenci temsilcileri ve senato üyeleri söz alarak, sıkıntıları dile getirdiler. Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; sürecin sürdürüldüğünü, sorunların zamanla ortadan kalkacağını, genel anlamdaki bu bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.