EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:11.12.2012                                                                        Toplantı Sayısı:20

 

            Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 11.12.2012 Salı günü saat 13.30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Bergama)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

            Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Senato oturumunun Bergama Meslek Yüksekokulu´nda yapıldığını, hazırlıklar dolayısıyla Müdür Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK´a teşekkür ettiğini,

-          Yarın açılacak "Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi" hakkında,

-          EXPO 2020 İzmir Çalışma Grubu´nun, ilk toplantısının Perşembe günü yapılacağı hakkında,

-          Zambaktan antibakteriyel kök boyası yapılabilirliği hakkında,

-          Aktarma izni kabul edilen kadrolar hakkında,

-          Patentle ilgili toplantı hakkında,

-          Ege Meslek Yüksekokulunun 20 – 22 Aralıkta yapacağı kongre hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün "Ortak lisansüstü programlarının ve yardımcı doçentlerin doktora danışmanlık konuları" ile ilgili, 03.09.2012 gün ve 34/2 sayılı Kurul Kararı okundu. Eğitim Komisyonunun olumlu görüşü incelendi

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:11.12.2012                                                                        Toplantı Sayısı:20

 

Yapılan görüşmelerde; Senatomuzun danışmanlıklarla ilgili, 17.03.2009 gün ve 7/4, 22.06.2010 gün ve 14/4, 28.12.2010 gün ve 23/4, 14.09.2011 gün ve 17/3 sayılı kararları incelendi.

Görüşmeler sonunda;

a) Ortak lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerin danışmanlıklarından öğretim üyelerinin mevcut danışmanlık kontenjanının 1 arttırılmasına,

b) Enstitülerde (tek ve çok disiplinli anabilim dallarında) yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinin doktora tez danışmanlık sayısının; biri ortak doktora programına kayıtlı öğrenci olmak koşuluyla anabilim dalı istekleri doğrultusunda, 2´ye çıkarılmasına,

c) Kararın Fen, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 Karar 4-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.10.2012 gün ve 42638/9317 Sayılı yazısı ekinde alınan "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nin 4., 9. ve 18.maddeleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra:

a) Adı geçen yönergenin 18.maddesi uyarınca, etik alt kurulunun aşağıda belirtilen üyelerden kurulmasına,

b) 05.05.2009 gün ve 11/6 sayılı oturumda kabul edilen Etik Kurulları ile ilgili yönergelerin ve 02.02.2010 gün ve 5/11 sayılı Senato Kararı ile kurullara yapılan görevlendirmelerin iptaline,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:11.12.2012                                                                        Toplantı Sayısı:20

 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

-          Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ                            Rektör Yardımcısı

-          Prof.Dr.Süleyman DOĞAN                    Eğitim Fakültesi Dekanı

-          Prof.Dr.Müge ELDEN                            İletişim Fakültesi Dekanı

-          Prof.Dr.Jülide KESKEN                         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

-          Prof.Dr.Nuri BİLGİN                             Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm

Başkanı

-          Prof.Dr.Fazilet VARDAR                      Bilim ve Teknoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürü

-          Prof.Dr.Saime İsmet GÜRHAN             Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik

Bölümü Öğretim Üyesi

-          Prof.Dr.Asiye Simin HEPGÜLER         Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-          Prof.Dr.Muzaffer TOSUN                      Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi