EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :12.01.2010                                                  Toplantı Sayısı:2

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.01.2010 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-55.Kış Bahçesi'nin açıldığı,

-Yeni yıl konserlerine yazılıpta 3 gün içinde toplam 300 kişinin gelmediğini, bu suretle gelmek isteyenlerin taleplerinin karşılanamadığı,

-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nın  yıl içinde yaptığı ve yapacağı işler hakkında,

İletişim Fakültesi'nin taşınma konusu hakkında

bilgi verdi.

Karar 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı II. öğretimde "Bilgisayar Mühendisliği" tezsiz yükseklisans programı açılması ile ilgili 04.01.2010 gün ve 39 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı II. öğretimde "Bilgisayar Mühendisliği" tezsiz yükseklisans programı açılması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı II. öğretimde "Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği" tezsiz yükseklisans programı açılması ile ilgili 04.01.2010 gün ve 39 sayılı teklif; Yönetim Kurulu kararı okundu ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı II. öğretimde "Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği" tezsiz yükseklisans programı açılması teklifinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.