EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:12.03.2013                                                                        Toplantı Sayısı:7

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.03.2013 Salı günü saat 13.30´da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

-          Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

-          Yıl içinde yardımcı doçentliğe atananlar tebrik edildi ve teşekkür belgeleri verildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ,

-          9 Mart günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca İzmir´de koordine edilen "2023´e 10 Kala AR-GE ve Yenilikte Üniversite-Sanayi İşbirliği" toplantısı hakkında bilgi verdi; yapılan konuşmaları özetledi.

-          Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Akın OLGUN, Kıbrıs´ta gerçekleştirilen organik tarım protokolü hakkında,

-          Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mesut ÖNEN, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz 2013 / 2017 yılları stratejik planı, temel stratejileri ve alt hedefleri hakkında Prof.Dr.Jülide KESKEN´in sunumuna geçildi. Stratejik planının ne şekilde işletileceği konusunda teknik bilgi verildi. Söz alan Senato üyelerinin soruları ve temennileri dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının, bir ay içerisinde, plan hakkındaki görüşlerini ve temennilerini Strateji Daire Başkanlığına iletmeleri gerektiği belirtildi.

Karar 4-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7/c maddesi gereğince, Vakıf Genel Kurulunda temsil edilmek üzere, üç öğretim üyesinin seçilmesine dair, anılan vakıf başkanlığının 27.02.2013 tarihli ve 83 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Vakıf Mütevelli Heyetine bir yıl süreyle;

- Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU              Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

- Prof.Dr.Oktay NAZLI                                           Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

- Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN´ın                                Genel Sekreter Vekili

seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.