EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 12.07.2011                                                        Toplantı Sayısı: 13

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.07.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-DPT projelerinin  ilerideki senatolarda gündeme alınacağı hakkında,

-Üniversitemiz logoları ve kütüphane açık arşiv sistemi hakkında,

-Fen Bilimleri Enstitüsü´nde "Biyomedikal Teknoloji Anabilim Dalı" Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nde "Kök Hücre Anabilim Dalı" ile "Sinir Bilimleri Anabilim Dalı"nın kurulduğu hakkında

bilgi verdi.

 

Karar  3-

 

Su Ürünleri Senato Üyeliğine, Prof.Dr.İsmet ÖZEL´in seçildiğine dair, anılan Fakülte Dekanlığı´nın yazısı ve kurul kararı okundu.

Bilgi edinildi.

Karar  4-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5´inci maddesinin 1.bendi gereğince, 2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarda uygulanacak olan Çift Anadal programları ve bu programlara alınacak öğrenci sayıları ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmeliğinin 5´inci maddesinin 1.bendi gereğince, 2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarda uygulanacak olan Çift Anadal programlarına alınacak öğrenci sayılarının ve ilanın aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 12.07.2011                                                        Toplantı Sayısı: 13

Karar  5-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5´inci maddesinin 1.bendi gereğince, 2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarda uygulanacak olan Yan Dal programları ve bu programlara alınacak öğrenci sayıları ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmeliğinin 5´inci maddesinin 1.bendi gereğince, 2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarda uygulanacak olan Yan Dal programlarına alınacak öğrenci sayılarının ve ilanın aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

 

25.02.2011 gün ve 27875 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren "6111 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Esasları" ve "Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Hesaplanmasına ilişkin Genel Hükümler" konusunda görüşme açıldı. Eğitim Komisyonu´nun 3 ayrı oturumunda kabul edilen esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; "611 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Esasları" ile "Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Hesaplanmasına ilişkin Genel Hükümler"in aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.