EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :13.10.2009                                                     Toplantı Sayısı: 22

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,13.10.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 Karar 2-

 

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ;

·        Açılış ve kokteyl ile ilgili,

·        Servislerin kaldırılması konusunda,

·        Güvenlik sorunu ve burada çalışanlar hakkında,

·        Kurumlarda çalışan memur ve şeflerin yer değiştirme istekleri konusunda,

·         Ege Cumhuriyet Ormanı'na ağaç bağışı konusunda,

·        Cumhuriyet ve Atatürk günleri hakkında komisyon çalışmaları konusunda,

·        55 yıl kutlamaları hakkında,

·        Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri konusunda,

·        Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyeliğine Prof.Dr.Serpil HAZAR'ın, Eczacılık FakültesiSenato Üyeliğine Prof.Dr.Tamer GÜNERİ'nin seçildiği konularında,

 bilgi verdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :13.10.2009                                                     Toplantı Sayısı: 22

Karar 3-

 

Bilindiği üzere, 25418 sayılı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, bir dersin yarıyıl/yıl  sonu sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayarak, FF harf notu ile değerlendirilen öğrenciler; devam eden ilk yarıyıl/yıl içinde öncelikle FF harf notu olarak başarısız oldukları derslere, o dersin devamını almış olmalarına rağmen tekrar kayıt olmak ve devam etmek zorundadırlar. Ancak 12.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni  yönetmeliğimizde "harf notu FF olan, ancak ders yılı içinde devamını almış olan öğrencilerin harf notu FD notuna dönüşerek, derse devam etmeden sınavlara girme imkanı" sağlandığı anlaşıldığından; eski yönetmeliğe tabi öğrencilerin de, yeni yönetmelikte olduğu gibi; "Harf notu FF olan bir öğrenci, dersin devamını aldığı takdirde, başarı notu FD harf  notuna dönüştürülerek, bir sonraki eğitim yılında derse devam etmeden sınava giriş hakkı verilir." hükmüne göre,  eğitimlerine devam ettirilmelerine dair, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 08.09.2009 günlü teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

 

21.07.2009 tarihli senato oturumunda kurulan komisyonun; İşadamı Salih Recep İşgören'e Üniversitemizin "Üstün Hizmet Madalyası" verilmesine dair 10.08.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İzmir Eğitimine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sosyal Kuruluşlara, Üniversitemiz Hastanesi'ne kazandırdığı tesisler ve başarılı çalışmalarından dolayı, İşadamı Salih Recep İşgören'e Üniversitemizin "Üstün Hizmet Madalyası"nın verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :13.10.2009                                                     Toplantı Sayısı: 22

Karar 5-

Dişhekimliği Fakültesi'nde 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 531 kodlu ders adının değişikliğine dair, Dişhekimliği Fakültesi Kurulu'nun 25.08.2009 gün ve 2/7 sayılı kararının kabulüne, karar verildi.

Karar 6-

Eğitim Fakültesi'nin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nün 2009/2010 Eğitim-Öğretim planından kaldırılan dersler ile ilgili teklifinin, gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Fen Fakültesi bölümlerinde 2009/2010 öğretim-eğitim yılı eğitim planlarında yapılan değişiklikle ilgili Fakülte Kurulu'nun 12.06.2009 gün ve 9/1 sayılı kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Meslek Yüksekokulları bölüm ve program yapımının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı ile program isimlerin değiştirilmesi ve 2009/2010 öğretim-eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlaması ve buna göre eğitim planlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, Meslek Yüksekokullarımızın tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Hazırlık sınıfı olmayan 2 yıllık Meslek Yüksekokulları ile Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda haftalık 4 saat okutulan Yabancı Dil dersi için, sınıf kapasitelerinin yetersiz oluşu ve homojen sınıflar elde edilmesi amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında "Yabancı dil muafiyet sınavı" yapılmasına dair, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın 28.09.2009 gün ve 9456 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :13.10.2009                                                     Toplantı Sayısı: 22

Karar 10-

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Organik Tarım ve Bahçe Tarımı Bölümlerinin 2009/2010 eğitim öğretim yılı eğitim planlarında okutulan Bilgisayar dersi kredisinin 2+2 (3 kredi) olarak değiştirilmesine dair, okul Yönetim Kurulunun 10.09.2009 gün ve 30/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nun 2009/2010 eğitim öğretim yılı eğitim planlarında "Üniversite Yaşamına Geçiş" dersinin 1.sınıf bahar yarıyılında 1+0 (1 kredi) olarak yer almasına dair, Okul Yönetim Kurulunun 10.09.2009 gün ve 30/2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Hemşirelik Yüksekokulu'nun 2009/2010 eğitim öğretim yılı eğitim planlarında yapılan değişiklikler tekliflerinin gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 13-

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün eğitim planına bahar yarıyılında eklenen dersler ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu'nun 02.07.2009 gün ve 24/8 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

Karar 14-

1+1 program kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Davidson Connty/North Caroline ile Ege Meslek Yüksekokulu'nun yaptığı protokol okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :13.10.2009                                                     Toplantı Sayısı: 22

Karar 15-

Üniversitemizin 55. yılının kutlanması ile ilgili Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın izahatı dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Üniversitemizin 55.yılının kutlanmasının uygunluğuna,

b)     Konu ile ilgili komisyon çalışmasının yapılmasına,

c)     Komisyonun Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ'ın başkanlığında;

Tıp Fakültesi'nden; Prof.Dr.Yüksel GÜRÜZ

Ziraat Fakültesi'nden;       Ziraat Fakültesi Dekanı

Hemşirelik Y.Okulundan;Hemşirelik Yük.Ok.Müdürü

İletişim Fakültesi'nden;     Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ

Yard.Doç.Dr.Ahmet İMANÇER

Meslek Yük.Ok.Temsilen; Prof.Dr.Semih GÜNEŞ

Enstitü Müd. Temsilen;     Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN

Emel Akın Mes.Yük.Ok.;  Prof.Dr.Ziynet ÖZDOĞAN'dan oluşmasına

 karar verildi.

Karar 16-

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından kabul edilen ve 09.07.2009, 31.08.2009 tarihlerinde Rektörlükçe tüm birimlere gönderilip, görüş istenen "Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri ve Akademik Etkinlikleri Puanlama Rehber Taslağı" ile ilgili görüşme açıldı.

Tüm birimlerimizden değişikliklerle ilgili görüşler geldiği, Yard.Doç. ve Doç.temsilcilerinin de görüşleri olduğu Rektör tarafından açıklandı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                ADEK Komisyonunca Yard.Doç. ve Doç. temsilcileri ile İletişim Fakültesi temsilcisinin konu hakkında görüşlerinin dinlenmesine,

b)                Gelen teklifler ve dinlenen temsilciler ışığında taslağın yeniden ADEK komisyonunca değerlendirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.