EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :14.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 10

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,14.04.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

 

Rektör Prof.Dr.CAndeğer YILMAZ;

-13.04.2009 günü gözaltına alınan Rektör ve diğerleri ile ilgili,

-YÖK'ten Doçent Sınav komisyonları kurulması hakkında,

-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün yazısı hakkında,

_Öğrenci konusu olduğu için öğrenci konsey başkanı Elif Tuğçe KAMBUR'un  toplantıya katıldığı hakkında,

bilgi verdi.

Senato üyeleri, gözaltı olayları hakkında görüşlerini belirterek, neler yapılabileceği tartışıldı.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :14.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 10

Karar 3-

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü; Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalına, 2009/2010 öğretim-eğitim yılında 40'ar öğrenci alınmasına dair, Edebiyat Fakültesi'nin  13.04.2009 gün ve 1519 sayılı teklifi, kurul kararı, konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                               2009/2010 öğretim yılında Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümün Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalına, 40'ar öğrenci alınmasına,

b)                               Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına

 oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemizde eğitim-öğretim kalitesini yükseltme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan "Ege Üniversitesi öğrencilerinin sorumluluk eğitimi hakkında rapor" ve bu raporu inceleyip, görüş haline getiren ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ'nün başkanlığındaki, Fakülte ve Yüksekokul Dekanı/Müdür Yardımcılarından ibaret komisyonun hazırladığı 09.03.2009 tarihli tutanak incelendi.

Yapılan görüşmeler sırasında; Ege Üniversitesi Stratejik planda da tanımlanan üniversitemiz misyonuna uygun öğrenci yetiştirilmesi amacıyla bu derslerin lisans ders programlarına konulması, ancak seçmeli veya zorunlu olup olmayacağının ve kredilendirilmesi  konularının tartışılması gerektiği anlaşıldı.

Neticede;

a) Ege Üniversitesi Stratejik planda tanımlanan Üniversitemiz misyonuna uygun öğrenci yetiştirilmesi amacıyla; "Üniversite yaşamına Geçiş" ve "Sosyal Sorumluluk Projeleri" veya "Topluma Hizmet Uygulamaları" derslerinin, lisans ders programlarına konulmasına;

b)Bu derslerin zorunlu veya  seçmeli ve kredili verilip verilemeyeceği  konularının bir komisyonca incelenmesine,

Komisyonun; Prof.Dr.Atilla SİLKÜ Başkanlığında; Prof.Dr.Semih ERKAN, Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ, Prof.Dr.Rezan TATLIDİL, Prof.Dr.Nuri BİLGİN, Prof.Dr.Birol DOĞAN, Prof.Dr.Hikmet SOYA, Prof.Dr.Kadir ASLAN, Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN ve Doç.Dr.Öcal ÖZBİLGİN'den

 ibaret olmasına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :14.04.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 10

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                    .................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL .................... Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN ....................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................