EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:14.05.2013                                                                        Toplantı Sayısı:11

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.05.2013 Salı günü saat 13.30’da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

-          Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Urla’da bu yıl açılan Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na Müdür olarak atanan Prof.Dr.Cengiz METİN’i takdim ederek,

-          Bağışçı DİNLETEN ailesini onurlandırmak adına, plaket töreni yapılacağı hakkında,

-          Palyatif Merkez hakkında,

-          Yıl içinde doçent kadrosuna atananlara teşekkür belgelerinin verileceği hakkında,

-          Eczacılık standartları hakkında,

-          Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan “Evliya Çelebi” kitabı hakkında,

-          Üniversitelerarası Kurul toplantısı hakkında, (Prof.Dr.Atilla SİLKÜ tarafından)

-          Bergama Sempozyumu hakkında,

bilgi verdi.

 

Karar 3-

“Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” ile ilgili görüşmelere geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Esasların 3.maddesinin, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesine,

“MADDE 3 – (1) Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 14/b-1 ve 2’deki eğitim kısımları ile ilgili maddelere dayandırılarak hazırlanmıştır.”

b)Madde 4’teki “oyçokluğu” ibaresinin, kaldırılmasına,

c)Bu değişiklerle “Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Eğitim Fakültesi’nde 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılında “Mezun Öğrencilere Yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılması ve 500 öğrenci alınmasına dair, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 03.05.2013 tarihli ve 1563 sayılı teklifi ve 02.05.2013 tarihli ve 18/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Eğitim Fakültesi’nde 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılında “Mezun Öğrencilere Yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılmasına,

b)Açılacak programa 500 öğrenci alınmasına,

c)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…………..

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅…………........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU…….

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….......

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN…………........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……......

Diş.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž………........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER……………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………..

Su Ürün.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….......

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN…………........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN……………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………...

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER……………….

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………......

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……..

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mehmet Ali UL…………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ…………........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž……….

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR……………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN……………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER………......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON……......

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU…….

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………...

D.T.M.Kons.Md.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………..

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…...

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ……………….

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Doç.Dr.Adnan TÜRKSOY…….......

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI…………

Tire M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….....

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN………………

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK……….

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………………

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............