EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 14.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 17

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.09.2011 Salı günü saat 10:00´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-13.09.2011 tarihinde İstanbul´da yapılan "Hastaneler Birliği" toplantısı hakkında,

-Yeşilova Höyüğü kazısı hakkında,

Bilgi verdi. (Toplantının bu bölümünde, Bornova Belediye Başkanı Prof.Dr.K.Oktay SINDIR, Kazı başkanı Yard.Doç.Dr.Zafer DERİN ve basın mensupları katıldı.)

Karar  3-

Fen Bilimleri Enstitüsüne, 6111 Sayılı Kanun kapsamında öğrenimlerine başlamaları uygun görülüp, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine tekrar başlayacak olanlara "Danışman" atanması ile ilgili 08.09.2011 gün ve 6150 sayılı teklif yazıları, 05.09.2011 günlü Enstitü yönetim kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                  6111 sayılı kanundan faydalanarak öğrenimlerine geri dönenlerin 28.12.2010 gün ve 23/4; 17.03.2009 gün ve 7/4; 22.06.2010 gün ve 14/4 sayılı Senato kararlarında belirtilen danışmanlık sayılarına dahil edilmemelerine,

b)                  25.02.2011 tarihinden sonra kayıt silme fiilen ortadan kalktığından lisansüstü öğrencilerin kayıtlandıkları tarih dikkate alınarak, azami sürelerini aşanların (yükseklisans için 3 yıl, doktora için 6 yıl, kendi isteğiyle kaydı silinenler hariç) danışman öğretim üyesi üzerindeki sayıya dahil edilmemelerine,

c)                  Kararın tüm Enstitülerde uygulanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.