EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2010                                                 Toplantı Sayısı: 22     

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.12.2010 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-İletişim Fakültesi Dekanlığına yeni atanan  Prof.Dr.Müge ELDEN'i takdim etti ve

-Başbakanın Rektörlerle yaptığı toplantı hakkında ; diğer rektörlerin söz alarak, konuşmalarını yaptıklarını, kadrosuzluk konusunun ön planda olduğunu, Toki'nin yurt ve lojman yapması gerektiğini, belirttiklerini ,

Söz alarak, Üniversitemiz olarak geçmişimizi sorumluluklarımızı, sağlık, havacılık kümelenmesi, ar-ge, sağlık kümelenmesi (inoviz projelerini), kadro sıkıntılarımızı, araştırma-eğitime yönelik çalışmalarımızı ve nitelikli eleman istihdamı sıkıntılarımızı, çeşitli statüde elemanlarla çalışmak zorunda olduğumuzu bunun da iş verimini azalttığını, hizmet alanında zorlandığımızı, Üniversite hastanelerinin sıkıntılarını, mecburi hizmetin üniversite hastanelerinde yapılabilmesinin gerekliliğini,

belirterek; kadro sıkıntısı konusunda İçişleri Bakanının , Başbakanın Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline konunun halledilmesi gerektiğini söylediğini, ancak Ömer DEMİR'in " büyük üniversite, kadroya ihtiyaçları yok" dediğini, ancak İçişleri Bakanının Ömer Bey'e Ege Üniversitesinin sıkıntılarını giderin dediğini,

-Son günlerde konuşulan siyasete atılma gibi bir düşüncesi olmadığını,

-Üniversite hastaneler birliğinin kurulduğunu, sıkıntılıların Başbakan ve ilgili bakanlığa bildirildiğini, Hacettepe Hastanesi'nin 280 trilyon borcu olduğunu,mali yönden kötü durumda olan hastanelerin koşullu olarak Maliye Bakanlığı'ndan yardım isteyebileceklerini, hastanemizin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir yardım alınmadığını, hastanede yemek üretimimizi kendimizin yaptığını, Ziraat ve  Mühendislik Fakültelerimiz sebze, un, süt ürünleri ve ekmeği vereceğini, yatak sayısının arttığını, kan alma ünitesini kurduğumuzu, B Polikliniği açıldığını, SKS'nin hastanenin devamı olarak sağlık hizmeti üreten birim haline getirildiğini, bunun diğer üniversitelerde yürütülemediğini, merkezi ameliyathane konusunda önemli ilerlemeler olduğunu, Döner Sermayemizin düzgün çalıştığını, hastane çalışması hakkında Başhekim Prof.Dr.Necil KÜTÜKÇÜLER'in bir brifing vereceğini, (verildi) ve konu ile ilgili olarak senatörlere CD verileceğini,

-Ar-Ege Teknoloji günlerimizin olumlu geçtiğini, bizim için çok önemli olduğunu, ancak izleyici  katılımının az olduğunu, 557 proje ve 33 konuşmacı olduğunu, numaratörlü sayacın sadece gelişmiş teknoloji kullanılarak deneme amacıyla oluşturulduğunu, gelenleri fişleme diye bir durumun söz konusu olmadığını, Teknoloji günlerinin Ege-Art-Arege şeklinde dönüşümlü olarak yapılacağını ve başvuru ve proje sayısının çokluğu nedeniyle fuar veya Tepekule gibi daha büyük bir mekanda yapılması gerektiğini, ,

-Kadro isteklerimizin YÖK'e bildirildiğini; 2009/2010 yılında 156 öğretim üyesi isteğimizin olduğu, ancak 51'e olumlu  yanıt geldiği, kadro aktarma taleplerine bile cevap verilmediğini, çok sayıda aktarmanın onaylandığını,

-İzmir Üniversitesi Platformunda bu yıl engellilerle ilgili çalışmaların öne çıkarılacağını,

-Metro çalışmaları nedeniyle Kampus trafik düzeninin değiştiğini,

-Bergama Uluslar arası sempozyumun yapılacağını,

-Yeni yıl konserlerinin bu yıl iki defa yapılacağını, katılım için isteyenlerin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini,

-17.12.2010 gün TRT Başkanı ile video konferansı yapılacağını, buna imkanımızın olduğu, herkesin bu imkandan faydalanabileceğini,

-Proje ofisinin sıkıntılarının olduğunu, Web sahifelerinin güncellenmesi gerektiğini, bunun özellikle izlenmesini,

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan gelen bir yazıda, Vakıf ve diğer Üniversitelerde görevlendirilmeler hakkında bilgi istendiğini ve ders sayısını YÖK'ün belirlemek istediğini,

-2547 Sayılı Kanunun 31.maddesine göre yapılan görevlendirilmelerde sıkıntı yaşandığını, görevlendirme yapılırken dikkatli olunması gerektiğini,

-Üniversitelerin değerlendirilmesiyle ilgili ODTÜ'de yapılan çalıştayda Üniversitemizin 4. sırada yeraldığını,

-16.12.2010 günü Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi yanında yeni bir amfinin hizmete gireceğini, Senato üyelerinin katılmasını beklediğini,

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca bir kongrenin yapılacağı, tarihin Mayıs 27/29 olacağı konusunun "Üniversiteler ve Sorunları" olacağını,

-Aydın Doğan Vakfı'nın ödüllerinin dağıtıldığını; Üniversitemiz İletişim Fakültesi'nin 56 Üniversite içinde üçüncülük aldığını,

belirtti.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2010                                                 Toplantı Sayısı: 22     

Karar 3-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

Vaktin gecikmesi nedeniyle bazı gündem maddelerinin ertelenmesini önerdi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Gündem 3, 7, 10 ve 11.maddelerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Gündemin 2.maddesi olan "Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2011/2012 öğretim yılı lisansüstü başvuru giriş sınav takviminin öne çekilmesi" teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; konu ile ilgili olarak, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin görüşlerinin alınmasına, karar verildi.

Karar 5-

Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yürütülecek olan ortak lisansüstü programların esaslarının "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar  Mühendisliği Anabilim Dalı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı arasında " Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği " adı ile yabancı dilde (ingilizce) Ortak Doktora Programı açılması hususu ile ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 06.12.2010 gün ve 9163 sayılı yazısı, hazırlanan dosya incelendi ve Eğitim Komisyonu'nun olumlu raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;  Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yürütülecek olan ortak lisansüstü programların esaslarının "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak,  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar  Mühendisliği Anabilim Dalı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı arasında " Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği " adı ile yabancı dilde (ingilizce) Ortak Doktora Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2010                                                 Toplantı Sayısı: 22     

Karar 6-

Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yürütülecek olan ortak lisansüstü programların esaslarının "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı ile İzmir Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü arasında "Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri" adlı ile yabancı dilde (İngilizce) ortak doktora programı  açılması hususu ile ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 06.12.2010 gün ve 9162 sayılı yazısı, hazırlanan dosya incelendi ve Eğitim Komisyonu'nun olumlu raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;  Yükseköğretim  Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yürütülecek olan ortak lisansüstü programların esaslarının "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına ilişkin Yönerge " dikkate alınarak  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı ile İzmir Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü arasında "Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri" adlı ile yabancı dilde (İngilizce) ortak doktora programı  açılmasına konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 7-

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü öğretim programlarına 2010/2011 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak kontenjan önerilerini belirten 30.11.2010 gün ve 9159 sayılı yazıları ve ekli liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü öğretim programlarına teklifte belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2010                                                 Toplantı Sayısı: 22     

 

Karar 8-

 

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mesleki hazırlık sınıfının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28.09.2010 tarih ve 4721 sayılı yazısı ile kaldırılması neticesinde; daha önce hazırlık sınıfı derslerinden yükümlü olan öğrencilerin hazırlık sınıfı zorunluluğunun kaldırılarak, 2010/2011 öğretim-eğitim yılında 1.sınıfa devam ettirilmelerine dair, anılan Okul Yönetim Kurulu ve Eğitim Komisyonu'nun olumlu kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından önce hazırlık sınıfı derslerinden yükümlü olan öğrencilerin, hazırlık sınıfı  sorumluluğunun kaldırılmasına ve 2010/2011 öğretim-eğitim yılında 1.sınıfa devam etmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

Yükseköğretim Kurulunca, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı eğitim-öğretiminin 4 yıla indirilmesi neticesinde dönemlik eğitime geçilmesi ve eğitim programlarının buna göre hazırlanmasına dair, anılan Okul Yönetim Kurulu ve Eğitim Komisyonu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nın dönemlik olarak hazırlanan eğitim-öğretim programlarının kabulü ile 2010/2011 yılından itibaren geçerli olmasına, oybirliğiyle karar verildi.