EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 15.11.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 21

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 15.11.2011 Salı günü saat 13:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

-Sözalan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Üniversitemizde tehlikeli atıklar ve bu atıkların bertaraf edilmesine dair görüşlerini belirterek, komisyon başkan ve üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Komisyon Başkanı Prof.Dr.Nuri AZBAR; yapılan işlerle ilgili sunum yaptı; konu ile ilgili yasal mevzuat içerisinde kaldıklarını, atıklar komisyonu ve mevzuatı için organizasyon şeması oluşturarak her birime kadar uzanan bir sistem kurulduğunu anlattı. Daha sonra Komisyon üyesi Prof.Dr.Zekerya DURSUN, Fen Fakültesi´nde uygulamayı şemalarla anlattı.

Atıklar ve bertaraf konusunda bilgi edinildi.

Karar  3-

 

18.10.2011 gün ve 19/4 sayılı Senato oturumunda kabul edilen "Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi"nin, 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmesine dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın 02.11.2011 gün ve 8392 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 18.10.2011 gün ve 19/4 sayılı Senato oturumunda kabul edilen "Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi"nin, 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmasına, oybirliğiyle arar verildi.