EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.03.2011                                                        Toplantı Sayısı: 5

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.03.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Senato gündeminin bazı maddelerine öğrenci temsilcisinin katılacağı,

-Gıda Mühendisliği Bölümü´nde üretilen ekmekler,

-Ziraat Fakültesi´nde üretilen hizmetler ,

-Tanıtım günleri,

-Kitap günleri,

-Sağlıkta inovizyon,

-Bologna uyum sürecinin, bugün itibariyle kapatıldığı,

konularında  bilgi verdi.

-Son yapılan eğitim çalıştayı sonuçları ile ilgili Doç..Dr.Halil İbrahim DURAK´ın sunumu dinlendi.

Karar  3-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, sağlık alanında boş bulunan Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine, Dişhekimliği Fakültesi´nden Prof.Dr.Murat GOMEL´i aday gösterdi. Başka aday olmadığı anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, sağlık alanında boş bulunan Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine, Dişhekimliği Fakültesi´nden Prof.Dr.Murat GOMEL´in seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ´ın; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, sosyal alanında boş bulunan Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine, İletişim Fakültesi´nden Prof.Dr.Konca YUMLU´yu aday gösterdi. Başka aday olmadığı anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ´ın; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, sosyal alanında boş bulunan Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine, İletişim Fakültesi´nden Prof.Dr.Konca YUMLU´nun seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.03.2011                                                        Toplantı Sayısı: 5

Karar  5-

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 14.07.1987 tarihli kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi´nin kapatılmasına dair, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ´ın ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Akın OLGUN´un görüşleri dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi´nin olumlu işlerle görevini tamamladığı, merkezin görevlerinin ilgili Fakülte Bölümlerince yerine getirildiği, binasının olmadığı, kadro ve bütçesinin bulunmadığı, gerekli sekreteryasının Ziraat Fakültesince yapıldığı, anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu´nun 14.07.1987 tarihli kararı ile kurulan “Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kapatılmasının Yükseköğretim Kuruluna arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

 

Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 2011-2012 öğretim yılında 25 öğrenci alınmasına dair, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı´nın teklifi, kurul kararı, Eğitim Komisyonunun görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 2011-2012 öğretim yılında 25 öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kuruluna arzına oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  7-

 

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programına 2011/2012 öğretim yılında öğrenci alınmamasına dair, anılan okul müdürlüğünün 08.03.2011 gün ve 2657 sayılı teklif yazısı ve gerekçeli karar okundu.

Lehte ve aleyhte yapılan görüşmelerden sonra, konunun gelecek senato toplantısına ertelenmesine, karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.03.2011                                                        Toplantı Sayısı: 5

Karar  8-

 

Ege Meslek Yüksekokulu´nun Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programına, 2011/2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alımının durdurulmasına dair, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün teklif yazısı, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; alt yapı ve atölye eksiklikleri göz önüne alınarak, 2011/2012 öğretim yılından itibaren, Ege Meslek Yüksekokulu´nun Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programına, öğrenci alımına ara verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  9-

 

16.02.2008 gün ve 17/3 sayılı Senato oturumunda kabul edilen Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu´nda boş bulunan Rektör Yardımcılığı Üyeliğine Prof.Dr.Atilla SİLKÜ´nün getirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  10-

 

Senato adına görev yapan Mevzuat Komisyonu´nda boş bulunan başkanlığın Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ tarafından yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.