EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :16.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 16

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.06.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ;

-Senatoca kapatılması önerilen Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Elektron Mikroskobi Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Yükseköğretim Kurulunca kapatılması hakkında,

-Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Prof.Dr.Şahin SAKA'nın atandığı hakkında,

-Afyon'da yapılan Üniversitelerarası Kurul toplantısı hakkında,

bilgi verdi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :16.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 16

 

Karar 3-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında, 2009/2010 eğitim-öğretim yılında "İnternet ve Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı" açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı ve konu ile ilgili hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerde; Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü tarafından örgün öğretimde yürütülen Bilgi Teknolojileri tezli ve tezsiz yükseklisans/doktora programlarının Fen Bilimleri Enstitüsü'nce teklif edilen programın önemli ölçüde çakıştığının Uluslar arası Bilgisayar Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Turhan TUNALI tarafından belirtilmesi üzerine; anılan program içeriklerinin ve diğer fakültelerdeki ilgili anabilim dallarının desteğinin ne olacağı konularının incelenmesi için bir komisyon çalışmasının uygun olacağı anlaşıldı.

Neticede; Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi TELEFONCU'nun başkanlığında; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.M.Ali UL, Uuslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürü   Prof.Dr.Turhan TUNALI, Fen Bilimleri Matematik Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalından Prof.Dr.Alpay KIRLANGIÇ, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Prof.Dr.Halil ŞENGONCA, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden Doç.Dr.Mustafa İNCEOĞLU ‘nun katılmasıyla bir komisyon kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.