EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 16.08.2011                                                        Toplantı Sayısı: 15

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.08.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

 

Eğitim Komisyonunca yapılan görüşmeler sonunda kabul edilen, Senato sunulan Üniversitemizde 2011/2012 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Ege Üniversitesi "Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" taslağı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde 2011/2012 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Ege Üniversitesi "Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Senatoda yapılan değişikliklerle kabulüne ve Resmi Gazete´de yayınlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  3-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Spor Hekimliği Anabilim Dalı "Spor Hekimliği" doktora programı adının; "Sporda Biyomedikal Uygulamalar" olarak değiştirilmesine dair, Enstitü Müdürlüğü´nün 14.07.2011 gün ve 1969 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Spor Hekimliği Anabilim Dalı "Spor Hekimliği" doktora programı adının; "Sporda Biyomedikal Uygulamalar" olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 16.08.2011                                                        Toplantı Sayısı: 15

Karar  4-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Bağımlılık Toksikolojisi" yükseklisans programı açılmasına ve yükseklisans programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren    10 öğrenci alınmasına dair, Enstitü Müdürlüğü´nün 02.08.2011 gün ve 2077 sayılı teklifi  ve kurul kararı  okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Bağımlılık Toksikolojisi" yükseklisans programı açılmasına ve yükseklisans programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 10 öğrenci alınmasına ,

b)    Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Madde Bağımlılığı" doktora programı açılmasına ve doktora programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 4 öğrenci alınmasına dair, Enstitü Müdürlüğü´nün 02.08.2011 gün ve 2078 sayılı teklifi  ve kurul kararı  okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Madde Bağımlılığı" doktora programı açılmasına ve doktora programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 4 öğrenci alınmasına ,

b)    Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 16.08.2011                                                        Toplantı Sayısı: 15

Karar  6-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Bağımlılık Danışmanlığı" Uzaktan Öğretim Tezsiz E-Yükseklisans programı açılmasına ve e-yükseklisans programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 60 öğrenci alınmasına dair, Enstitü Müdürlüğü´nün 02.08.2011 gün ve 2079 sayılı teklifi  ve kurul kararı  okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalında "Bağımlılık Danışmanlığı" Uzaktan Öğretim Tezsiz E-Yükseklisans programı açılmasına ve e-yükseklisans programına 2011/2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 60 öğrenci alınmasına ,

b)    Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  7-

 

Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği´nin 21.maddesi gereğince hazırlanan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´nin Staj Yönergesi ile ilgili, Fakülte Dekanlığı´nın 16.08.2011 gün ve 1497 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İlgili Yönetmeliğin 21.maddesi gereğince,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´nin Staj Yönergesi´nin aynen kabulüne, karar verildi.