EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.04.2012                                                       Toplantı Sayısı: 6

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 17.04.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Bayındır Meslek Yüksekokulu)

Karar 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yarın yapılacak Menemen ziyaretinin Perşembe günü aynı saatte yapılacağı hakkında,

-9-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Bursa’da Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile toplantı yapılacağını, Senatörlerin bir hafta içinde görüşlerini Rektörlüğe bildirmeleri gerektiği hakkında,

-Web sahifesinde ve YÖKSİS’teki güncellemelerin yapılması hakkında, bilgi verildi.

Karar 

Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda “Kesme Çiçek Yetiştiriciliği” programının 2012/2013 öğretim-eğitim yılında açılması ve 30 öğrenci alınması konusunda, anılan Okul Müdürlüğünün 11.04.2012 gün ve 164 sayılı teklif yazısı, yönetim kurulu kararı, Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu’nun 12.04.2012 tarihli kararı ve gerekçe okundu. Dosya incelendi.

Görüşmelerde; mevsimlik bitkiler ve kesme çiçek konusunda uzmanlaşmış bir ilçe olan Bayındır’da bu programın açılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda “Kesme Çiçek Yetiştiriciliği” programının 2012/2013 öğretim-eğitim yılında açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına,

b)                             Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.04.2012                                                       Toplantı Sayısı: 6

Karar 

Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda “Çim Alan Tesisi ve Yönetimi”  programının 2012/2013 öğretim-eğitim yılında açılması ve 30 öğrenci alınması konusunda, anılan Okul Müdürlüğünün 03.04.2012 gün ve 139 sayılı teklif yazısı, yönetim kurulu kararı, Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu’nun 12.04.2012 tarihli kararı ve gerekçe okundu. Dosya incelendi.

Görüşmelerde; sözalan senato üyeleri; çim saha ve golf alanlarında çalışan sektörün bu programa çok istekli oluşları ve istihdam olanaklarının fazla olduğu  belirtildi.

 Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda “Çim Alan Tesisi ve Yönetimi”  programının 2012/2013 öğretim-eğitim yılında açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’na 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi yapılacak eğitim programı ve ücretler konusundaki, anılan Okul Müdürlüğü’nün 22.03.2012 gün ve 246 sayılı teklifi, 20.03.2012 gün ve 9/9 sayılı kararı ile yabancı uyruklular için alınan 28.03.2012 gün ve 10/1 sayılı kararları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                                Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’na 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar  ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi eğitim ile ilgili Okul Yönetim Kurulunca alınan 20.03.2012 gün ve 9/9 sayılı kararı ile 28.03.2012 gün ve 10/1 sayılı kararlarının kabulüne,

b)                               Öğrencilerden alınacak ön kayıt sınav öncesi eğitim programı ücretlerin Okul Döner Sermayesine yatırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.04.2012                                                       Toplantı Sayısı: 6

Karar 

 

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’na 2012/2013 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili ön kayıt, kurs ve giriş yetenek sınav tarihleri, başvuru koşullarına ilişkin, 13.04.2012 gün ve 622 sayılı teklif yazısı, 14.04.2012 gün ve 8/2-3 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’na 2012/2013 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili ön kayıt, kurs ve giriş yetenek sınav tarihleri, başvuru koşullarına ilişkin, Okul Yönetim Kurulunca alınan 14.04.2012 gün ve 8/2-3 kararlarının kabulüne,

b)     Öğrencilerden alınacak ön kayıt yetenek sınavları kurs bedellerinin Okul Döner Sermayesine yatırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi

Karar 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca, yeniden düzenlenen “Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi. Konu ile ilgili Eğitim Komisyonu’nun 09.04.2012 günlü “olumlu” kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                                 Senato üyelerinin istedikleri düzeltmelerin yönergeye ilave edilmesine ve düzeltilmiş şekliyle “Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin kabulüne,

b)                                15.06.1997 gün ve 23020 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ege Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına, karar verildi.