EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :17.11.2009                                                        Toplantı Sayısı: 24

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 17.11.2009 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne bağlı "Prehistorya Anabilim Dalı" kurulması ile ilgili; anılan Fakülte Dekanlığının 19.10.2009 günlü yazısı ve 19.10.2009 gün ve 7/4 sayılı kararı, gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne bağlı "Prehistorya Anabilim Dalı" kurulmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurulu'nun 21.05.2009 gün ve 14893 sayılı yazısı uyarınca Edebiyat Fakültesi'nde Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün kurulması ve anılan Bölümde "Almanca-Mütercim Anabilim Dalı" ile "İngilizce-Mütercim Anabilim Dalı"nın bulunduğu; ancak Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'nın bulunduğu ve iptali gerektiğine dair, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 11.11.2009 gün ve 4654 sayılı teklifi, 26.02.2009 günlü Fakülte Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Alman Dili ve Edebiyatında bulunan  "Almanca-Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı"nın kapatılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :17.11.2009                                                        Toplantı Sayısı: 24

Karar 4-

Dişhekimliği Fakültesi Eğitim ve Klinik Yönetmeliği'nde yeralan 10 ve 11. maddeler ile Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 12.maddesinde yapılan değişiklik teklifleri ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı'nın kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; değişiklik tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Sınav Yönergesi'nin yeni şekli  ve konu ile ilgili Eğitim Komisyonunun görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Sınav Yönergesi'nin, yapılan düzeltmelerle aynen kabulüne, karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü'nde 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Yabancı Dil (Almanca-İngilizce) derslerinin dağılımı ile ilgili 27.10.2009 gün ve 1108 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yabancı Diller Bölümünce verilmekte olan Yabancı Dil (Almanca- İngilizce) derslerin 2009/2010 öğretim yılında teklif edildiği şekliyle verilmesine, oybirliğiyle  karar verildi.

Karar 7-

Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı" açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına dair, 03.11.2009 gün ve 3867 sayılı teklifi, 22.10.2009 gün ve 12/2 sayılı Fakülte Kurulu kararı okundu. Yükseköğretim Kurulunca istenen ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                              Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı" açılmasına,

b)                               Anılan programa 30 öğrenci alınmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :17.11.2009                                                        Toplantı Sayısı: 24

 

Karar 8-

Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı" açılmasına ve 25 öğrenci alınmasına dair, 03.11.2009 gün ve 3816 sayılı teklifi, 22.10.2009 gün ve 12/3 sayılı Fakülte Kurulu kararı okundu. Yükseköğretim Kurulunca istenen ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

c)                              Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı" açılmasına,

d)                               Anılan programa 25 öğrenci alınmasına,

oybirliğiyle karar verildi.