EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi : 18.01.2011                                                     Toplantı Sayısı: 1     

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 18.01.2011 Salı günü saat 14:00'te Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-28.01.2011 Cuma günü "Uzaktan Eğitim" çalıştayının yapılacağı hususunda,

-Hukuk Müşavirliğince disiplin işleri ile ilgili olarak hazırlanan ve dağıtılan kitapçık hususunda,

-Senatoya davet edilen Prof.Dr.Süheyda ATALAY'ın "Bologna süreci uyum çalışmaları" hakkında sunum yapacağı hususunda,

-Tanıtım CD'leri dolayısıyla bugün Çakabey Lisesi'ndeki yaptığı tanıtım sunumu hususunda,

Bilgi verdi.

Senatoya davet edilen Prof.Dr.Süheyda ATALAY;

-Bologna uyum çalışmaları hakkında bilgi vererek; 12255 giriş yapılması gereken lisans dersleri olduğu ancak, 3676 lisans derslerinin girişinin yapıldığını; 8722 lisansüstü derslerin girişinin yapılması gerektiği, ancak 2641 lisansüstü dersin girişinin  yapılmış olduğunu, belirtti.

Senato üyelerinin konu ile ilgili (yavaş çalışma, sisteme girememe v.s.) görüşleri belirlendi. ÜNİPA''dan Selim Bey  çağırılarak kendisine iletildi.

Sözanan Genel Sekreter Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN; öğrenci Disiplin soruşturmaları ile ilgili olarak ileride yargıya intikal edip, iptal edilebilecek konularda bilgi verdi, Yönetmelik gereği yapılması gereken işleri anlattı.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi : 18.01.2011                                                     Toplantı Sayısı: 1     

Karar 3-

Üniversitemizde Bologna süreci uyum çalışmaları kapsamında Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulların 2011/2012 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılacak olan değişikliklere ilişkin teklifler ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerde;

a)                              Üniversitemizde Bologna süreci uyum çalışmaları kapsamında Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulların 2011/2012 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılacak olan değişikliklerin kabulüne,

b)                              2011/2012 eğitim planlarının, Üniversitemizde okuyan tüm öğrencilere uygulanabilmesini, ancak geçmiş dönemden kayıtlı olan öğrencilerin almakta oldukları ve yeni eğitim planlarında bulunmayan veya değiştirilen derslerle ilgili çıkabilecek sorunların Fakülte/Yüksekokullar bünyesinde oluşturulacak intibak komisyonlarında halledilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2010/2011 öğretim yılında uygulamaya koyduğu İKMEP programı kapsamında, Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Tekstil Teknolojisi" örgün ve II.öğretim programlarına, 2011/2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaması kararı uyarınca sektörün ara elemana olan ihtiyacı göz önüne alınarak, Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2011/2012 öğretim yılından itibaren "Giyim Üretimi İkinci Öğretim Programı" açılmasına ve anılan programa 40 öğrenci alınmasına dair, Yüksekokul Müdürlüğünün 08.12.2010 gün ve 767 sayılı yazısı, konuyla ilgili Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun 11.01.2011 günlü olumlu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra ;

a)                          Üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 2011/2012 öğretim yılında "Giyim Üretimi" II.öğretim programının açılmasına, anılan programa 40 öğrenci alınmasına,

b)                          Emel Akın Meslek Yüksekokulu'na eğitim ve öğretime devam eden "Giyim Üretimi" örgün programına, 2011/2012 öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına,

c)                          Tekliflerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi..

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi : 18.01.2011                                                     Toplantı Sayısı: 1     

 

Karar 5-

Üniversitemiz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2011/2012 öğretim yılından itibaren "Eczane Hizmetleri" örgün ve II.öğretim ön lisans programı açılmasına dair, anılan Meslek Yüksekokulu'nun 07.12.2010 gün ve 1839 sayılı teklifi, kurul kararı, konuyu inceleyen Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun 11.01.2011 günlü olumlu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra ;Üniversitemiz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2011/2012 öğretim yılından itibaren "Eczane Hizmetleri" örgün ve II.öğretim ön lisans programının açılmasına ve her iki programa 30'ar öğrenci alınması ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi..