EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 18.09.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 17

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 18.09.2012 Salı günü saat 13:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar  1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yeni öğretim yılı kayıtları hakkında,

-Rektör Yardımcılığına Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ´in; Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokul Müdürlüğüne, Atatürk Sağlık, Ödemiş Sağlık ve Emel Akın Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine yapılan atamalar hakkında,

bilgi verdi.

Üniversitelerarası Kurul Üyesi Prof.Dr.Atilla SİLKÜ, Üniversitelerarası Kurul´da görüşülen yeni YÖK Yasası hakkında bilgi verdi.

 

Karar  3-

Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Yönergesi´nin yeni hazırlanan ve Eğitim Komisyonu´nca kabul edilen şekli görüşmeye açıldı.

            Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin ilave edilen geçici madde ile birlikte aynen kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 18.09.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 17

Karar  4-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi´ne İlişkin Hemşirelik Fakültesi Usul ve Uygulama Esasları´nın görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi´ne İlişkin Hemşirelik Fakültesi Usul ve Uygulama Esasları´nın “Hemşirelik Fakültesi Usul ve Uygulama Esasları” yerine, Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi´ne İlişkin Hemşirelik Fakültesi Usul ve Uygulama Esasları´nın Hemşirelik Fakültesi Alt Yönergesi” adının kullanılmasına oyokluğuyla,

b)                             Yönerge içeriğinin yapılacak düzeltmelerle kabulüne, oybirliğiyle,

karar verildi.

Karar  5-

 

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf Sedat BAYİSKİT´in Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´nda özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili başvurusu, Okul Müdürlüğünün teklifi ve anılan Üniversitenin Yönetmeliği okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Anılan Üniversitenin yönetmeliğinin 14.maddesi uyarınca, adı geçen öğrencinin Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´nda özel öğrenci statüsünde ders almasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 18.09.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 17

Karar  6-

 

Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme sırasındaki sorunlar nedeniyle, kayıt yenileme için verilen sürenin 28.09.2012 tarihine kadar uzatılmasına dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  7-

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın Üniversitemiz öğrencilerinin çeşitli müracaatlarında kullanılmak üzere 4´lü sistemdeki notların 100´lü sistem karşılıklarına dair, “Ege Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” teklifinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.