EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 18.10.2011                                                        Toplantı Sayısı: 19

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 18.10.2011 Salı günü saat 13:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Toplantının Nükleer Tıp Anabilim yapıldığı, buradaki değişiklikler ve alınan cihazlar hakkında,(Prof.Dr.Hayal ÖZKILIÇ ile birlikte)

-Başhekimlik görevi sona eren Prof.Dr.Necil KÜTÜKÇÜLER´e teşekkür edip senato adına plaket verileceği hakkında,

-Bayındır Meslek Yüksekokulu´na atanan yeni müdür Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ hakkında,

-Tıp Fakültesi´nde kongre merkezinin Cuma günü açılacağı hakkında,

Bilgi verdi.

Karar  3-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi´nin 7.maddesi c bendi gereğince, Vakıf Mütevelli Heyeti´ne üye seçimine dair, anılan Vakfın 17.10.2011 gün ve 402 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi´nin 7.maddesi c bendi gereğince, Vakıf Mütevelli Heyeti´ne;

-Prof.Dr.Mehmet Ali UL,

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN,

-Prof.Dr.Oktay NAZLI´nın

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 18.10.2011                                                        Toplantı Sayısı: 19

Karar  4-

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan zorunlu hazırlık sınıfı/isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretiminde uygulanacak esaslar belirlemek üzere hazırlanan ve Eğitim Komisyonunca uygun görülen "Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi" okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunca kabul edilen Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Yönergesinin kabulüne karar verildi.

Karar  5-

Ege Üniversitesi Mikrobiyolojik Akredite Analiz Laboratuarı (Egemikal) Yönergesi´nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan yönergenin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  6-

6111 Sayılı Kanunun kaydı silinen öğrencilerin Üniversite öğrencilerine geri dönüşlerini düzenleyen 173.maddesinde yeralan hükümlerden yaralanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenlerin üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilecekleri hükmünün uygulanması için Fakülte ve Yüksekokullarından yasa hükmüne rağmen kontenjan gelmediği anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakğlte ve Yüksekokulların kontenjan bildirmek zorunda olduklarını, ancak kabul edilip etmemenin ilgili yönetim kurullarının insiyatifinde bulunduğu belirtildi.

Neticede;

a)                  Kontenjan belirten Fakülte/Yüksekokul kontenjanlarının kabulüne,

b)                  Yasa gereği olarak, kontenjan belirtmeyen Fakülte/Yüksekokullarımızın kontenjan belirtmelerine ve belirtilecek kontenjanların kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.