EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:19.02.2013                                                                        Toplantı Sayısı:4

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.02.2013 Salı günü saat 13.30´da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

            Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Stratejik Plan görüşmesinin ertelenmesi hakkında,

-          2012 yılında doçent ve yardımcı doçent kadrolarına atananların Senato´ya davet edildiğini ve kendilerine teşekkür belgesi verileceği hakkında,

-          Sağlıkla ilgili bastırılan kitapların Senato üyelerine dağıtılması hakkında,

-          7 - 8 Mart 2013 tarihlerinde yapılacak olan Sağlık Halk Kongresi hakkında,

-          Girişimcilik endeksi cevaplarının verilmesi hakkında,

-          Vakfın küçülmesi çalışmaları hakkında,

-          Prof.Dr.Esat Renan PEKÜNLÜ ile ilgili yazılar hakkında,

-          1402 Sayılı Kanun uyarınca üniversitemizden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin elektronik postaları hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca, kurul üyeliğine, 11.12.2012 gün ve 20/4 Sayılı Senato Kararı ile seçilen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Fazilet VARDAR´ın, 14.02.2013 tarihli istifa dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Prof.Dr.Fazilet VARDAR´ın kurul üyeliğinden istifasının kabulüne,

b)Anılan kurul üyeliğine, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ´nün seçilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki "Eğitim - Öğretim Yönergesi" başlıklarının "Eğitim - Öğretim Uygulama, Usul ve Esasları" olarak düzenlenmesine dair, Eğitim Komisyonunun 18.01.2013 tarihli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile düzeltmenin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

            Karar 5-

            Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zorunlu olarak aldıkları kış ve yaz kamp eğitimlerinin seçmeli ders olarak değiştirilmesi nedeniyle, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yönergesi´nin yürürlükten kaldırılmasına dair, anılan Yüksekokul Müdürlüğünün 18.01.2013 tarihli yazısı, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun 01.02.2013 tarihli kararı okundu.

            Yapılan görüşmelerden sonra;

            a)02.05.2006 gün ve 6/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yönergesi´nin yürürlükten kaldırılmasına,

            b)Kış ve yaz kamp eğitimleri seçmeli olduğundan bu şekli ile yeni bir yönerge hazırlanmasına,

            oybirliğiyle karar verildi.

           

Karar 6-

            Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği´nin 2/a maddesi uyarınca lisansüstü başvuruların değerlendirilmesine ilişkin olarak, adaylarda "hangi düzeyde yabancı dil belgesi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir" hükmü yer almaktadır. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği; yabancı dil ve edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar "bu yabancı dil dışındaki başka yabancı dilden YDS´den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir." Hükmüne tabidir. Ancak Üniversitelerarası Kurul, Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca yabancı dil ve edebiyatı olan doktora programlarında, ikinci yabancı dil şartıyla ilgili düzenlemeyi Üniversite Senatolarına bırakmış olup, 2013/2014 Eğitim  - Öğretim yılından itibaren YDS sınavının herhangi bir dil türünden (Almanca, İngilizce, Fransızca) en az 80 puan alınması halinde adaylarda ikinci yabancı dil şartının aranmamasına dair Eğitim Komisyonunun 11.01.2013 tarihli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; konu ile ilgili Eğitim Komisyonunun 11.01.2013 tarihli kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 Karar 7-

2010/2011 Eğitim - Öğretim yılından itibaren öğrenci alımı durdurulan, Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programına 2013/2014 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Yüksekokul Müdürlüğünün 23.01.2013 tarihli ve 207 sayılı yazısı, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Öğrenci alımı durdurulan Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programına, 2013/2014 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu´nda 2013/2014 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 2.Öğretim Seracılık Programı´nın açılmasına dair, anılan Yüksekokul Müdürlüğünün 23.01.2013 tarihli ve 206 sayılı yazısı, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

 a)Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu´nda 2013/2014 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 2.Öğretim Seracılık Programı açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.