EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 19.04.2011                                                        Toplantı Sayısı: 8

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.04.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Tehlikeli Atık Yönergesi´nin, tüm birimlere gönderildiği, gerekli görevlendirilmelerin en kısa zamanda yapılması,

-Bakanlar Kurulu kararıyla, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü´nün kurulduğu,

-Devlet Türk Musikisi Konservatuarına, Aydın Doğan Vakfı ödülünün verildiği,

-Ege Üniversitesi Tanıtım Günlerinin 20-22 Nisan 2011 günlerinde yapılacağı,

-Ortak Mezuniyet töreninin 26 Mayıs 2011 günü yapılacağı,

hakkında bilgi verdi.

Karar  3-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünün 2011/2012 eğitim-öğretim yılında uygulanacak Eğitim planındaki seçmeli derslerde yapılacak değişikliklerle ilgili anılan Okulun 04.04.2011 gün ve 275 sayılı teklifi, 30.03.2011 gün ve 13/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve ekleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Devlet Türk Musikisi Konservatuarının  seçmeli derslerde yapılacak değişiklik ile ilgili 30.03.2011 gün ve 13/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekindeki tekliflerinin kabulüne, karar verildi.

Karar  4-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümlerine 2011/2012 eğitim-öğretim yılında ön kayıtla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, ücretler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim programlarına ilişkin  anılan Okulun 04.04.2011 gün ve 274 sayılı yazısı, 30.03.2011 gün ve 13/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve eki okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                  Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümlerine 2011/2012 eğitim-öğretim yılında ön kayıtla alınacak öğrencilerle ilgili   30.03.2011 gün ve 13/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve ekindeki sınav takviminin kabulüne,

b)                  Alınacak ücretlerin okul döner sermaye bütçesine alınmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 19.04.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

Karar  5-

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine 2011/2012 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar, alınacak ücretler sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim programları ile ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 01.04.2011 gün ve 335 sayılı teklifi, 18.03.2011 gün ve 5/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve eki okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra,

a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine 2011/2012 eğitim-öğretim yılında ön kayıtla alınacak öğrencilerle ilgili 18.03.2011 gün ve 5/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve ekindeki  sınav takviminin kabulüne,

b) Alınacak ücretlerin okul döner sermaye bütçesine alınmasına,

 

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar  6-

 

Eğitim Komisyonunun , 18.04.2011 günlü oturumunda almış olduğu;

-Meslek Yüksekokullardaki sosyal sorumluluk projeleri dersleri hakkındaki,

-Meslek Yüksekokullardaki yabancı dil dersleri hakkındaki,

-Açıköğretim programlarında alınan YÖK dersleri hakkındaki,

-İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında kayıtlanan öğrenciler hakkındaki,

 

kararları okundu. Bilgi edinildi.