EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20.03.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 5

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 20.03.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  1-

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ;

-Rektörümüz Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın rahatsız olduğunu,

-Bugün robot cerrahi (EGE-1)in hizmete girdiğini,

-Microsoft ihtariyle ilgili gönderilen yazılar hakkında açıklama yapacağı,

Konularında bilgi verdi.

Karar  2-

 

2012/2013 öğretim-eğitim yılında Üniversitemize yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin kontenjanları ile ilgili Fakülte/Yüksekokullardan gelen teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2012/2013 öğretim-eğitim yılında Üniversitemize yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili tekliflerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  3-

 

2011/2012 öğretim-eğitim yılında uygulanan yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne dair, "Yurtdışından öğrenci kabulü Esaslarına İlişkin Yönerge"nin Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereğince bazı maddelerinin değişmesine dair 28.02.2012 gün ve 1081 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan yönergenin yapılan değişikliklerle kabulüne, karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20.03.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 5

Karar  4-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Kronik Hastalıkları Anabilim Dalı" kurulması ve bu anabilim dalına bağlı "Diyabet Destek" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 22.02.2012 gün ve 476 sayılı teklifi, kurul kararı ile hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                                Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Kronik Hastalıkları Anabilim Dalı" kurulmasına,

b)                               Anılan  Anabilim Dalı bünyesinde ""Diyabet Destek" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında açılmasına,

c)                                Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Protetik Diş Tedavisi anabilim dalına bağlı "Estetik Diş Hekimliği" tezsiz yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 22.02.2012 gün ve 479 sayılı teklifi, kurul kararı ile hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Protetik Diş Tedavisi anabilim dalına bağlı "Estetik Diş Hekimliği" tezsiz yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında açılmasına,

a)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20.03.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 5

Karar  6-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı anabilim dalına bağlı "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 22.02.2012 gün ve 478 sayılı teklifi, kurul kararı ile hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı anabilim dalına bağlı "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında açılmasına,

a)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı anabilim dalına bağlı "Halk Sağlığı" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 22.02.2012 gün ve 477 sayılı teklifi, kurul kararı ile hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı anabilim dalına bağlı "Halk Sağlığı" yükseklisans programının 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında açılmasına,

a)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20.03.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 5

Karar 8-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde "Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı" kurulmasına ve bu anabilim dalında, 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında yükseklisans ve doktora programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 22.02.2012 gün ve 475 sayılı teklifi, kurul kararı ile hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde "Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı" kurulmasına,

b)     Anılan Anabilim Dalında 2012/2013 öğretim yılında doktora ve yükseklisans programı açılmasına,

c)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

 

"Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Pedodonti ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalları arasında ortak doktora programları açılmasına dair, Enstitü teklifleri, kurul kararları ve hazırlanan protokoller incelendi.

Yapılan görüşmeler sırasında; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün isteği üzerine, konunun daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.