EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :20.07.2010                                                Toplantı Sayısı: 15

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 20.07.2010 Salı günü saat 13:30`da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

 

Karar 1-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-ARGEFAR`a Doç.Dr.Ercüment KARASULU`nun atandığı,

-Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK`ın atandığı,

konularında bilgi verdi.

Karar 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının 2010-2011 eğitim öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve değişikliklere ilişkin teklifler,  dosyalar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokulların 2010-2011 eğitim öğretim yılında uygulayacakları eğitim planlarının aynen kabulüne karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :20.07.2010                                                Toplantı Sayısı: 15

 

Karar 3-

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu`nun Animasyon Bölümüne, 2010/2011 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilere ilişkin, giriş yetenek sınavlarına başvuru için gerekli belgeler, kayıt ve giriş  yetenek sınav tarihlerine ve sınav ücretine ilişkin, Okul Müdürlüğü`nün 30.06.2010 gün ve 18/1 sayılı Yönetim Kurulu  kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

2010/2011 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu`nun Örgün ve İkinci Öğretim Bölümlerine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, giriş yetenek sınavlarına başvuru için gerekli belgeler, kayıt-kurs ve giriş yetenek sınav tarihlerine ilişkin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 17.06.2010 gün ve 7/2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Ege Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

2010/2011 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bölümlerine ön kayıt yaptıracak aranacak şartlar, alınacak ücretler ile  özel yetenek sınav tarihleri, sınav öncesi uygulanacak eğitim programlarına ilişkin; Okul Müdürlüğü`nün 16.06.2010 gün ve 15/1 sayılı Yönetim Kurulu  kararında belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Ege Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :20.07.2010                                                Toplantı Sayısı: 15

KARAR 6-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ait 2010/2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları için önerilen harç miktarlarına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 27.05.2010 gün ve 16/1-2-3-4-5-6 sayılı Yönetim Kurulu  kararlarının  belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 7-

 

Senatomuzun 07.07.1998 gün ve 9/7 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu`nun 05.11.1998 gün ve 25178 sayılı yazısı ve 24.09.1998 günlü Yürütme Kurulunca kurulması uygun görülen, "Ege Üniversitesi Zehirlenmeler Araştırma ve Uygulama Merkezi" hakkında Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ`ın verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmeler sırasında; Üniversitemizde Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü`nün kurulduğu, anılan merkezin doğal olarak Enstitü bünyesinde yar alacağı, ayrıca geçen yıl kurulan ve merkezleri inceleyen komisyonun bu yöndeki kararı da göz önüne alınarak, Merkezin kapatılmasının uygun olacağı anlaşıldı.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda; 1998 yılından beri çalışmakta bulunan "Ege Üniversitesi Zehirlenmeler Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesinin ikinci paragrafı uyarınca kapatılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.