EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:21.05.2013                                                                        Toplantı Sayısı:12

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 21.05.2013 Salı günü saat 14.30’da, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Ege Orman Vakfı ile yapılan protokol hakkında,

-          18.05.2013 tarihinde okulumuzda yapılan Üniversiteler Halk Dansları Şenliği-Yarışmalarında, Stilize Dalda Üniversitemizin birinci olduğunu,

-          TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Yücel ALTUNBAŞAK’ın katılımıyla “TÜBİTAK destekleri” hakkında 29.05.2013 günü saat  10:30’da  Mühendislik Fakültesi’nde toplantı yapılacağını ve tüm öğretim elemanlarının davetli olduğunu, aynı gün öğleden sonra, bölge Üniversitelerinin Rektörleri ile toplantı yapılacağı hakkında,

-          28.05.2013 Salı günü yapılacak olan Senato’da, canlı yayınlanacak olan “TTO Bilgilendirme Sunumu”nun TEYDEP Başkanı tarafından yapılacağı hakkında,

-          12.06.2013 tarihinde yapılacak olan “Profesörlük Belgesi Takdim Töreni” hakkında,

-          Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi, nedenleri ve alınacak tedbirler hakkında,

bilgi verdi.

 

Karar 3-

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Murat GOMEL’in emekliye ayrılması üzerine, boşalan üyeliğe, sağlık grubundan üye seçilmesi konusunda görüşme açıldı.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Üniversite Yönetim Kurulu’na Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nefise Aysun PABUÇÇUOĞLU’nu aday olarak önerdi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-7 ve 15/a maddeleri uyarınca, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nefise Aysun PABUÇÇUOĞLU’nun kalan süreyi tamamlamak üzere (16.03.2015) tarihine kadar) Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 48.maddesindeki uzaktan eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin koşullar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 gün ve 3935 sayılı yazısı uyarınca, Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde, Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalına bağlı “Bilgi Teknolojileri” Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 02.05.2013 tarihli ve 2990 sayılı yazısı, Kurul Kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalına bağlı “Bilgi Teknolojileri” Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2013/2014 Eğitim - Öğretim yılında açılmasına,

b)Anılan programa, Güz Döneminde 30, Bahar Döneminde 20 öğrenci alınmasına,

c)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 48.maddesindeki uzaktan eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin koşullar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 gün ve 3935 sayılı yazısı uyarınca, Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalına bağlı “İnternet ve Eğitim Teknolojileri” Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 02.05.2013 tarihli ve 2990 sayılı yazısı, Kurul Kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalına bağlı “İnternet ve Eğitim Teknolojileri” Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2013/2014 Eğitim – Öğretim yılında açılmasına,

b)Anılan programa, 50 öğrenci alınmasına,

c)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…………..

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅…………........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU…….

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….......

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN…………........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……......

Diş.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž………........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER……………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………..

Su Ürün.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….......

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN…………........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN……………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………...

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER……………….

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………......

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……..

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mehmet Ali UL…………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ…………........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž……….

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR……………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN……………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER………......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON……......

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU…….

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………...

D.T.M.Kons.Md.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………..

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…...

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ……………….

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Doç.Dr.Adnan TÜRKSOY…….......

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI…………

Tire M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….....

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN………………

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK……….

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………………

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............