EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.06.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 13

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 21.06.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Gazetelere konu olan "Görme engelli bir öğrenci Konservatuara alınmıyor" haberi hakkında,

-Uzaktan eğitim ile ilgili BİTAM çalışmaları hakkında,

bilgi verdi.

Karar  3-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü´nün Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı ile Cartegena Teknik Üniversitesi arasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen çift diploma protokolü uyarınca, 2011/2012 öğretim yılında eğitime başlanılmasına ve 5 öğrenci alınmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 20.06.2011 gün ve 3875 sayılı teklif yazısı, kurul kararı okundu. Protokol incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü ile Cartegena Teknik Üniversitesi arasında, yapılan protokol uyarınca, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Bahçe Bitkileri alanında yükseklisans derecesi için çift diploma öğretimine 5 öğrenci ile başlanılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar  4-

 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu´nun 21.05.2009 tarihli oturumunda kurulmasına karar verilen "Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı" ile ilgili Dekanlık teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak, "Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı"nın kurulmasına, oybirliğiyle  karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.06.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 13

Karar  5-

Yükseköğretim Kurularında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlararası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" gereğince; 20111/2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlararası kontenjan, kurum içi ile yurtdışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takvimine dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın 16.06.2011 gün ve 4467 sayılı teklif yazsısı eki ile Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tekliflerin ve başvuru ile değerlendirme takviminin aynen kabulüne karar verildi.

Karar  6-

Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon Bölümüne 2011/2012 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar, sınav tarihleri ve sınav ücreti ile ilgili, anılan Okul Müdürlüğünün 24.05.2011 gün ve 572 sayılı teklifi, kurul kararı ve eki okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)    Teklifin aynen kabulüne,

b)    Alınacak ücretlerin Okul Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,

     karar verildi.

Karar  7-

Eğitim Komisyonunca da 14.06.2011 günü kabul edilen "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, özel yetenek sınavı yönergesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ söz alarak; Üniversitemizin diğer özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlarda da yönerge yapılması önerisi uygun görüldü.

Karar  8-

Eğitim Komisyonunda 14.06.2011 günü kabul edilen "Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Akademik Danışmanlık Yönerge"sinin görüşülmesine başlandı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                    Yönerge adının "Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci  Danışmanlık Yönerge" olarak değiştirilmesine,

b)                    Yönergenin değişen adı nedeniyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına,

c)                    Madde 5´te (e) fıkrasındaki "gönüllü öğretim üyeleri…." Konusunun Eğitim Komisyonunda yeniden görüşülmesine,

d)                    Yapılacak bu düzeltmelerle yönergenin uygulanmasına.

oyçokluğuyla karar verildi.