EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:22.01.2013                                                                        Toplantı Sayısı:1

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.01.2013 Salı günü saat 13.30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

            Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Mavi kapak konusunun kapanması gerektiği hakkında,

-          İkinci öğrenimde fazla mesailerin verilemediği, çözüm arandığı hakkında,

-          Öğrenci-bilgi sistemi hakkında,

-          Yeni yapılan protokoller hakkında,

-          Fen Fakültesi Senato üyeliğine Prof.Dr.Varol KESKİN´in seçildiği hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

16.10.2012 gün ve 18/7 Sayılı Senato kararı uyarınca belirlenen Eğitim Komisyonuna,

üye olarak Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süheyda ATALAY´ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

            16.10.2012 gün ve 18/7 Sayılı Senato kararı uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına seçilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ´in kararının iptaline, görev dağılımı yeniden düzenlendiğinden anılan Başkanlığa Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI´nın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

            11.11.2012 tarihli ve 28464 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 01.07.1996 tarihli ve 22683 sayılı "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 2maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile "Senatolara verilen yetki" çerçevesinde;

            "Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmamasına ve yine tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmamasına" dair Enstitü teklifleri ve Eğitim Komisyonunun 19.12.2012 tarihli kararı okundu.

            Yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmeliğin Senatolara verdiği yetki çerçevesinde;

            a) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES koşulu ile yabancı dil koşulunun aranmamasına,

            b) Teklifin, 2013/2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren uygulanmasına,

oyçokluğuyla karar verildi. (43 iştirak; 24 kabul - 19 ret oyu kullanıldı)

            Karar 6-

Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon Bölümüne, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaması ve mevcut öğrenciler mezun oluncaya kadar, bölümde öğrenime devam edilmesine dair, anılan Yüksekokul Müdürlüğünün 29.11.2012 tarihli ve 1067 sayılı yazısı, gerekçe, Yönetim Kurulu kararı ile Eğitim Komisyonunun 03.01.2013 tarihli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Gerekçede belirtilen: Altyapı eksikliği, öğretim elemanı sayısı ve öğrenci başvuru sayısının azlığı, Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon Bölümünün 4 yıllık Yüksekokullarda "bölüm" yerine, 2 yıllık Meslek Yüksekokullarında "program" olarak açılmasının uygun olacağı dikkate alınarak, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon Bölümüne, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasına ve anılan bölümde öğretime ara verilmesine; ancak mevcut öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitim-öğretime devam olunmasına,

b)Anılan 2 yıllık Turizm Animasyon Programının, Bergama Meslek Yüksekokulu´nda açılması için anılan Müdürlükçe olumlu görüş belirtildiğinden bu konuda istenen dosyanın hazırlanmasına,

c) Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.