EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 22.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 10

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.05.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Yeni senato salonu)

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

Karar  2–

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Akademik yükseltmeleri ve atamaları yapılan profesörlerin takdim edileceği

(26 profesör takdim edildi, plaketleri verildi)

-Egebam ve kampüste yapımı süren ilköğretim binası ile ilgili bilgi kirliliğinin bulnduğunu, yapılan işlem ve gelişmeler hakkında bilgi verileceğini,

(bilgi notu dağıtıldı)

belirtti.

Karar  3–

“Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Pedodonti ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dallarında ortak doktora programları açılmasına dair, anılan Enstitü teklifleri, kurul kararları okundu. Protokoller incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)“Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Pedodonti ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dallarında ortak doktora programlarının açılmasına,

b)Hazırlanan protokollerin kabulüne,

c)Konunun Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oyçokluğuyla karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 22.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 10

Karar  4–

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca, 2011/2012 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde; Üniversitemiz Fen, Mühendislik, Ziraat, Su Ürünleri, İletişim, Eğitim, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda lisans düzeyinde “yaz okulu” açılmasına dair, gelen tekliflerin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5–

Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda açılması teklif edilen ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulunca da kabul edilen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” programı açılması önerisinin daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6–

Üniversitemizde “Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına dair teklif okundu. Konu ile ilgili hazırlanan gerekçeli dosya ve yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                            2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, “Ege Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına,

b)                           Hazırlanan taslak yönergenin kabulüne,

c)                            Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  7–

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne, 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanları belirten anılan enstitünün  21.05.2012 gün ve 1144 sayılı yazısı, kurul kararı ve kontenjanları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne, 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, karar verildi.